A.3 Organisatie van zorg

Deze module betreft:

Rol van de therapeut (module A.3.1)
Organisatie van multidisciplinaire samenwerking (module A.3.2)
Aangrijpingspunten voor fysio- en oefentherapie C/M (module A.3.3)
Informatie-uitwisseling met verwijzer (module A.3.4)