Laatste nieuws

26 september 2023
KNGF, WVF en FDV vragen aandacht voor arbeidsmarktproblemen fysiotherapie

Morgen (27 september) debatteert de Tweede Kamer met minister Helder (VWS) over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het KNGF, de Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) en Fysiovakbond FDV hebben in een gezamenlijke brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor arbeidsmarktproblemen in de fysiotherapie.

Lees verder
20 september 2023
Bijeenkomsten: in gesprek over het Kwaliteitskader

KNGF, SKF, VvOCM, Patiƫntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn het eens over de inhoud van het Kwaliteitskader. Op de ALV van 23 november kunnen de leden zich uitspreken over het Kwaliteitskader.

Lees verder
14 september 2023
Betrokken partijen zijn het eens over inhoud Kwaliteitskader

Fysiotherapie en oefentherapie willen volwaardig deel uitmaken van het zorgstelsel. Om dit voor elkaar te krijgen, is een duidelijke positie van de fysio- en oefentherapeut en een betere toegang tot deze zorg nodig. Het hebben van een Kwaliteitskader is de eerste stap in dit proces.

Lees verder
05 september 2023
KNGF oneens met concept Leidraad Zorgcontractering van ACM

Op 14 juli jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de concept Leidraad Brancheorganisaties en Zorgcontractering. Hierin worden de mogelijkheden en grenzen beschreven die brancheorganisaties (zoals het KNGF) hebben om hun leden bij te staan in hun individuele onderhandelingen over de contractering van zorg.

Lees verder
22 augustus 2023
Voornemen minister Kuipers: BIG-nummer alleen nog verstrekken op verzoek

De verplichting voor zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, om hun BIG-nummer actief te vermelden op websites en in hun e-mailondertekening gaat verdwijnen. Dit voornemen van minister Ernst Kuipers blijkt uit een verzamelbrief over de Wet BIG die de minister van VWS op 26 juni 2023 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder
01 augustus 2023
'Wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst'

Beroepsverenigingen eerstelijn KNMP, KNGF, KNOV en LHV vinden het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst. In een gezamenlijke reactie pleiten zij onder meer om de vrije artsen-zorgverlenerskeuze niet te beperken.

Lees verder
25 juli 2023
Jaarverantwoording twee jaar uitgesteld

Afgelopen jaren heeft KNGF zich samen met de Eerstelijnscoalitie fel verzet tegen de ongebreidelde administratieve lastentoename door de WTZa. Met name de jaarverantwoording legt bij praktijken hoge verantwoordingseisen neer.

Lees verder
18 juli 2023
Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2024

Op 29 juni jl. vergaderde de Tweede Kamer over de door minister Kuipers (VWS) voorgestelde wijzigingen van het basispakket. Daaruit volgen enkele wijzigingen die van belang zijn voor de fysiotherapie.

Lees verder
11 juli 2023
Regiobeelden herzien: de juiste zorg naar de juiste plek

Hoe breng je de juiste zorg naar de juiste plek? En hoe zorg je voor een toekomstbestendige visie voor de zorg in de regio? De juiste data is daarbij onmisbaar. Begin deze maand heeft de Juiste Zorg op de Juiste Plek de regiobeelden herzien en gepubliceerd.

Lees verder
Position paper over zorgverzekeringsstelsel gedeeld met Kamerleden
22 juni 2023
Position paper over zorgverzekeringsstelsel gedeeld met Kamerleden

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en VvOCM onderstrepen in de position paper Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel de noodzaak dat fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering verzekerd moet worden.

Lees verder