26 september 2023

KNGF, WVF en FDV vragen aandacht voor arbeidsmarktproblemen fysiotherapie

Morgen (27 september) debatteert de Tweede Kamer met minister Helder (VWS) over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het KNGF, de Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) en Fysiovakbond FDV hebben in een gezamenlijke brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor arbeidsmarktproblemen in de fysiotherapie.

Investeren in fysiotherapie noodzakelijk

Allereerst wijzen KNGF, WVF en Fysiovakbond FDV op de noodzaak om meer te investeren in de fysiotherapie. Zij vrezen dat de huidige tarieven zullen bijdragen aan het oplopende tekort aan fysiotherapeuten. Dat terwijl ze de komende jaren juist meer behoefte aan beweegzorg verwachten. Ook zet het oplopende tekort de bijdrage van de fysiotherapie aan de IZA-doelstellingen voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg onder druk.

Meer investeren door politiek en zorgverzekeraars in de fysiotherapie biedt fysiotherapeuten weer een toekomstperspectief en houdt het beroep aantrekkelijk om in te starten en te blijven werken. Een gezonde fysiotherapiesector – financieel gezond met gezonde arbeidsvoorwaarden – leidt over de gehele linie tot betere en goedkopere zorg.

Geen cao

KNGF, WVF en Fysiovakbond FDV noemen het nog altijd ontbreken van een cao Eerste Lijn Fysiotherapie als het centrale arbeidsmarktprobleem in de fysiotherapie. Er ligt een onderhandelingsresultaat voor die cao, maar die krijgt onvoldoende steun van werkgevers. Dit zit vooral vast op de financiële haalbaarheid van de concept-cao. En dat terwijl het volgens de sociale partners om minimale afspraken gaat en de werknemers eigenlijk een te lage salariëring wordt geboden.

Onvoldoende toekomstperspectief voor fysiotherapeuten

Het ontbreken van een cao voor eerstelijns fysiotherapeuten zorgt dat fysiotherapeuten onvoldoende toekomstperspectief in hun vak zien. De arbeidsvoorwaarden blijven in toenemende mate achter bij andere beroepsgroepen met een gelijkwaardig opleidingsniveau. Dat leidt ertoe dat steeds meer jonge fysiotherapeuten overstappen naar de tweedelijns zorg of het vak verlaten. In veel fysiotherapiepraktijken is onvoldoende geld om aan innovatie te doen. Daarnaast is de werkdruk hoog waardoor er ook te weinig tijd is om te innoveren. Dat belemmert het vermogen tot vernieuwing en verzwakt de regionale positie van de fysiotherapie binnen de zorg. KNGF, WVF en Fysiovakbond FDV doen een beroep op de Kamerleden om de minister in het debat kritisch te bevragen over deze problemen en aan oplossingen te werken.

Brief aan Vaste Kamercommissie Arbeidsmarktbeleid in de zorg