05 september 2023

KNGF oneens met concept Leidraad Zorgcontractering van ACM

Op 14 juli jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de concept Leidraad Brancheorganisaties en Zorgcontractering. Hierin worden de mogelijkheden en grenzen beschreven die brancheorganisaties (zoals het KNGF) hebben om hun leden bij te staan in hun individuele onderhandelingen over de contractering van zorg.

Zorgpartijen konden tot en met 25 augustus jl. op de concept Leidraad reageren. Het KNGF vindt dat de concept Leidraad de bewegingsvrijheid van brancheorganisaties in het ondersteunen van hun leden zeer beperkt. In de Leidraad wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgsectoren waar daadwerkelijk met zorgverzekeraars onderhandeld kan worden over contracten (face-to-face contractering) en sectoren waar dat niet kan (digitale contractering), zoals bij de fysiotherapie.

Het KNGF heeft nadrukkelijk geageerd tegen het ontbreken van dit onderscheid en stelt zich op het standpunt dat de grote verschillen in onderhandelingsmogelijkheden ook verschillende regels rechtvaardigen. Dat hebben we in een schriftelijke reactie aan de ACM laten weten. Daarnaast heeft het KNGF dit standpunt toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst over de concept Leidraad op 29 augustus jl. De ACM heeft inmiddels toegezegd dat zij dit onderscheid zal meenemen in de aangepaste, definitieve versie van de Leidraad, die begin oktober verwacht wordt.

Samenwerkingsverbanden

De Leidraad is niet gericht op samenwerkingsverbanden in de fysiotherapie, maar kan wel dienen als inspiratie om te beoordelen welk gedrag meer of minder riskant is, gezien de concurrentieregels.

Concept Leidraad Brancheorganisaties en Zorgcontractering