22 augustus 2023

Voornemen minister Kuipers: BIG-nummer alleen nog verstrekken op verzoek

De verplichting voor zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, om hun BIG-nummer actief te vermelden op websites en in hun e-mailondertekening gaat verdwijnen. Dit voornemen van minister Ernst Kuipers blijkt uit een verzamelbrief over de Wet BIG die de minister van VWS op 26 juni 2023 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds 1 januari 2021 gold deze verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren, maar vanwege de hoge werkdruk, de krappe arbeidsmarkt en de urgente uitdagingen in de zorg is besloten om deze verplichting te schrappen. 

Voorkomen extra administratieve lasten zorgverleners

Minister Kuipers van het ministerie van VWS is bezig met het aanpassen van de Wet BIG om het BIG-nummer alleen nog verplicht op verzoek te verstrekken. Hiermee wil hij extra administratieve lasten voor zorgverleners voorkomen, vooral na de intensieve crisiszorg als gevolg van de coronapandemie. Volgens de minister wegen ook de lasten van het actief vermelden van het BIG-nummer niet op tegen het nut, de noodzaak en de proportionaliteit van deze maatregel. Het is echter belangrijk om op te merken dat BIG-geregistreerde zorgverleners nog steeds verplicht blijven hun BIG-nummer te verstrekken wanneer erom wordt gevraagd.  

Advies KNGF

Op dit moment is er nog geen vastgestelde datum voor de wijziging en blijft het uitstel van handhaving van de verplichting om het BIG-nummer actief te vermelden van kracht. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dit bekendgemaakt.

De minister benadrukt dat het fysiotherapeuten wel vrijstaat hun BIG-nummer actief bekend te maken. Het KNGF raadt fysiotherapeuten aan dat ook zoveel mogelijk te doen. 

Bron: CIBG
Verzamelbrief Wet BIG