14 september 2023

Betrokken partijen zijn het eens over inhoud Kwaliteitskader

Fysiotherapie en oefentherapie willen volwaardig deel uitmaken van het zorgstelsel. Om dit voor elkaar te krijgen, is een duidelijke positie van de fysio- en oefentherapeut en een betere toegang tot deze zorg nodig. Het hebben van een Kwaliteitskader is de eerste stap in dit proces.

Heel belangrijk dat er nu een gedragen document ligt. De afgelopen maanden hebben KNGF, SKF en VvOCM hier samen met Patiƫntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hard aan gewerkt, onder begeleiding van het Zorginstituut. Dit Kwaliteitskader maakt duidelijk wat patiƫnten en andere stakeholders kunnen verwachten van de therapeuten, en geeft richtlijnen voor behandeling in de praktijk.

De volgende stap is dat partijen uiterlijk 1 december met het kader instemmen. Het KNGF legt het kader voor aan haar leden op de ALV op 23 november. De eerste informatie over het Kwaliteitskader vind je al op: kngf.nl/kwaliteitskader. De komende weken vullen we deze pagina aan. De verwachting is dat het volledige document eind september/begin oktober beschikbaar komt. Een samenvatting delen we binnenkort.