10 oktober 2023

Wtza jaarverantwoording uitgesteld – maar niet voor iedereen

Minister Helder heeft haar toezegging voor een ‘pauzeknop’ voor de jaarverantwoording bevestigd in een Kamerbrief. Fysiotherapiepraktijken hoeven geen verantwoording af te leggen over 2022 en 2023. Dit uitstel geldt echter niet voor iedereen.

Het uitstel geldt niet voor fysiotherapiepraktijken die sinds 1 januari 2022:

  • zijn gestart én onder de jaarverantwoordingsplicht vallen óf
  • hun organisatievorm hebben gewijzigd

NB. De andere verplichtingen uit de Wtza blijven (de meldplicht, vergunningsplicht en intern toezichthouder).

VWS overweegt verhoging grens intern toezicht

In het commissiedebat van 5 juli is in een amendement gevraagd de grens voor intern toezicht te verhogen van ‘vanaf 25 zorgverleners’ naar ‘vanaf 50 zorgverleners’. VWS is bezig met het onderzoeken van de implicaties hiervan.

Voor meer informatie, zie de KNGF Wtza Handreiking.