maurits.png
13 oktober 2023

'Ook de doorstroom naar het reguliere sportaanbod moet goed verankerd zijn'

Maurits Vuister, fysiotherapeut en praktijkeigenaar. Vanuit KNGF FON MN (Fonds op Naam Midden-Nederland) is Maurits als opdrachtgever betrokken bij het KNGF Kartrekkersprogramma ‘Valpreventie in jouw regio’.

Waarom heeft het fonds gekozen voor het onderwerp valpreventie?

“Ik vind het belangrijk dat fysiotherapeuten nog meer samenwerken met elkaar. Het thema valpreventie is in eerste instantie ingezet als middel om deze samenwerking te bevorderen. Maar daarnaast is vallen natuurlijk ook écht een zorg bij ouderen. De getallen van valincidenten zijn ontzettend groot en als fysiotherapeuten kunnen we daar een positieve invloed op hebben.”

Het kartrekkersprogramma ‘Valpreventie in jouw regio’ richtte zich allereerst alleen op fysiotherapeuten. Waarom?

“Het Fonds op Naam Midden Nederland is bestemd voor fysiotherapeuten in Midden-Nederland, daarom hebben we ons met het programma in eerste instantie gericht op deze groep. Maar natuurlijk moeten fysiotherapeuten rondom valpreventie ook de samenwerking opzoeken met andere disciplines zoals de diëtist, de huisarts-assistent of de ergotherapeut. Want als je eenmaal met valpreventie aan de slag gaat, ontkom je er gewoonweg niet aan om met andere disciplines om tafel te gaan.”

Je bent zelf ook bezig met valpreventie. Hoe ben je begonnen?

“Allereerst heb ik in mijn regio collega-fysiotherapeuten opgezocht. Dat was stap een. Samen hebben we besloten om valpreventie te gaan opzetten. Dit najaar hoop ik als pilot te kunnen beginnen met de eerste Vallen Verleden Tijd training. De gemeente financiert dit om te kijken hoeveel tijd en geld erin gaat zitten én hoe de samenwerking verloopt. Want de gemeente wil dat niet alleen fysiotherapeuten ermee aan de slag gaan maar dat het breed wordt aangepakt. En terecht, want valpreventie is zoveel breder dan fysiotherapie.”

Wat verdient extra aandacht?

“De doorstroom is een heikel punt. Die wil de gemeente goed verankerd zien. Want hoe kom je nou van signaleren tot minder valrisico? Je hebt straks ook veel ouderen die laag scoren op de valrisicotest. En die mensen hoeven echt niet op valpreventiecursus maar het liefst wel doorstromen naar het reguliere sportaanbod. Het mooiste zou zijn dat ze een week later al kunnen instromen in een beweeggroepje. Met die doorstroom heeft zowel het sociaal domein, de sportclubs, de buurtsportcoaches als de fysiotherapeuten te maken. Zij moeten naar elkaar gaan verwijzen.  Aan de sportverenigingen dus ook de taak om een soort instroomprogramma te maken.”

Gemeenten moeten aan de slag met valpreventie. Wat heeft de gemeente hiervoor nodig?

“Veel gemeenten weten nog van niks. Bij ons heeft het lang geduurd, maar eindelijk heb ik nu ook de gemeenteambtenaar mee die ziet dat het én belangrijk is én dat er specifiek geld is gelabeld voor valpreventie. Ik voel dat de gemeente bang is dat iedereen maar op cursus wordt gedaan. En daar moet je als fysiotherapeut voor waken. Het moet voor de gemeente ook duidelijk zijn wie niét op cursus gaat. Het liefst wil de gemeente dus een breed gedragen plan zien, inclusief die doorstroom.”

Waar ligt de grote uitdaging op het gebied van valpreventie?

“De getallen zijn enorm. 560 duizend Nederlanders moeten gescreend worden, 270 duizend mensen moeten de valrisicotest doen en 90 duizend mensen zouden een valpreventiecursus moeten volgen. En dat elk jaar! Daar zijn ontzettend veel kosten mee gemoeid. Als fysiotherapeuten gaan wij het grote probleem van het vallen natuurlijk niet oplossen, maar al zouden wij maar tien procent van de valincidenten verminderen. Dan bevorder je dus voor zeg negenduizend mensen echt de kwaliteit van leven en het is tegelijkertijd een enorme kostenbesparing voor de zorg.”

Welke tip heb je voor fysiotherapeuten die ook met valpreventie aan de slag willen?

“Zoek vooral collega's die er zin in hebben. Op dat enthousiasme moet het gaan groeien.”

Waarom moeten fysiotherapeuten naar het event ‘Fysiotherapie & Valpreventie: samen aan zet!’ komen?

“Je kunt er als fysiotherapeut bijna niet meer omheen: meedoen met de valpreventie-opgave. Ik vind dat iedere fysiotherapeut de valrisicotest moet kunnen afnemen en mensen laten doorstromen naar wat voor die persoon het beste is: of dit nou het beweeguurtje van de sportclub is of een valpreventieprogramma in jouw eigen praktijk of die van een collega.”

Aanmelden Kennisevent Valpreventie & Fysiotherapie: samen aan zet!

Op 29 november organiseert het KNGF (FON MN) de bijeenkomst Valpreventie & Fysiotherapie: samen aan zet!

Meer informatie en aanmelden: https://www.kngf.nl/actueel/2023/sep/valpreventie.html