28 september 2023

KNGF-reactie op tarieven 2024

De eerste overeenkomsten zijn binnen. Het KNGF-bestuur zal haar visie op de contracten en de tarieven 2024 met de zorgverzekeraars delen.

Het KNGF-bestuur neemt in haar reactie naar de zorgverzekeraars de reacties mee die zij ontvangt van leden. Wij roepen leden dan ook op om hun mening over de conceptovereenkomst en voorgenomen tarieven met ons te delen via [email protected].
Wij zijn in onze communicatie met de leden aan handen en voeten gebonden aan de Mededingingswet. In het afgelopen zomer gepubliceerde concept van de Leidraad Brancheorganisaties en Zorgcontractering (conceptleidraad ) zet de ACM uiteen hoe brancheorganisaties (zoals het KNGF) hun leden volgens de ACM binnen de kaders van de Mededingingswet kunnen bijstaan in hun individuele onderhandelingen over de contractering van zorg. Daar de definitieve Leidraad nog niet is gepubliceerd, baseren we ons vooralsnog  in onze communicatie op de conceptleidraad.

Zoals blijkt uit de conceptleidraad mogen we van de ACM vanuit het KNGF geen uitspraken doen die op wat voor manier dan ook sturend kunnen zijn bij het besluit van praktijkhouders om wel of geen overeenkomst te tekenen. Dat geldt ook voor de tarieven. Om die reden kunnen wij onze visie over de conceptcontracten en tarieven wél rechtstreeks met de zorgverzekeraars delen, maar (in ieder geval in de contracteerperiode) nóg niet met onze leden.

Wel mogen wij onze leden volgens de conceptleidraad in neutrale bewoordingen wijzen op openbare bronnen waarvan zij gebruik kunnen maken bij (de voorbereidingen) op de contractering met de zorgverzekeraars. In dat kader raden wij leden aan om de websites van het CBS en het CPB zorgvuldig te bestuderen voorafgaand aan contractering. 
en de “Handvatten Contractering en Transparantie van gecontracteerde zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor de volledigheid merken wij op dat het KNGF in augustus een schriftelijke reactie op de conceptleidraad naar de ACM heeft gestuurd. Bekijk het nieuwsbericht hierover dat ook in de Fysio E-nieuws van 5 september 2023 stond. Uit die reactie volgt dat de conceptleidraad volgens het KNGF onvoldoende ruimte biedt om de leden te informeren in de vorm van analyses van de conceptovereenkomsten en tarieven. Ook staat de conceptleidraad er naar het oordeel van het KNGF ten onrechte aan in de weg dat het KNGF transparant is richting haar leden over gesprekken en mailwisselingen (over conceptovereenkomsten en tarieven) tussen KNGF en zorgverzekeraars.