Laatste nieuws

01 februari 2024
Belang van samenwerkingsverbanden in netwerkaanpak

Gemeenten hebben de opdracht om een lokale preventie infrastructuur te realiseren. Samenwerkingsverbanden kunnen hierin een belangrijke rol spelen door een rol te nemen in de organisatie en uitvoering van een netwerkaanpak. Uiteraard is het aan het bestuur van het samenwerkingsverband om vast te stellen of participeren in deze netwerkaanpak wenselijk is. De regioadviseurs kunnen je helpen met succesvolle voorbeelden van Regionale Samenwerkingsverbanden Fysiotherapie. Binnen jouw gemeente kan de beleidsmedewerker belast met het uitvoering geven aan het GALA aanvullende informatie geven.

Lees verder
01 februari 2024
Wetsvoorstel ‘Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden’

Het langverwachte wetsvoorstel ‘Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden’ (VBAR) werd eind vorig jaar ter consultatie gepubliceerd.

Lees verder
Visie eerstelijnszorg 2030 gepubliceerd
30 januari 2024
Visie eerstelijnszorg 2030 gepubliceerd

Vijftien organisaties in de eerstelijnszorg -artsen en paramedici aangevuld met ZN, VNG en VWS- hebben, in bijzijn van waarnemend demissionair minister Connie Helder van VWS, vorige week hun Visie eerstelijnszorg 2030 aangenomen en vandaag gepubliceerd.

Lees verder
25 januari 2024
Samen in gesprek over toekomstvisie

Vorige week hebben we jullie laten weten dat het bestuur van KNGF en SKF in gesprek wil met de leden over de toekomstvisie op het vak van de fysiotherapie.

Lees verder
Opinie in Trouw: ‘Ontzeg patiënten met long covid niet bij voorbaat de fysio’
23 januari 2024
Opinie in Trouw: ‘Ontzeg patiënten met long covid niet bij voorbaat de fysio’

Spreek niet te snel van een doorbraak in het onderzoek naar long covid, betogen longartsen Joost van den Aardweg, Harm Jan Bogaard en Jurjan Aman op 23 januari jl. in Trouw.

Lees verder
Boodschap aan nieuw kabinet: neem regie voor gelijke kansen op gezondheid
22 januari 2024
Boodschap aan nieuw kabinet: neem regie voor gelijke kansen op gezondheid

De artsenfederatie KNMG dringt er, samen met ruim vijftig partijen waaronder het KNGF, bij het aanstaande kabinet op aan om het voortouw te nemen bij het bevorderen van gelijke gezondheidskansen voor iedereen in Nederland.

Lees verder
18 januari 2024
Gezamenlijk op weg naar de toekomst

We willen als beroepsgroep zelf de regie houden over hoe we fysiotherapeutische zorg zo efficiënt mogelijk aanbieden, met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid.

Lees verder
09 januari 2024
KNGF en SKF: rapporten ZIN en NZa bevestigen belang van de fysiotherapie

In het kader van het traject ‘Passende Aanspraak Fysiotherapie en Oefentherapie’ (Pafoz) heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) gisteren een tussenrapportage gepubliceerd. Het Pafoz-traject onderzoekt manieren om de toegankelijkheid van fysiotherapie en oefentherapie te verbeteren. Dit traject is in 2022 gestart op initiatief van minister Kuipers (VWS). Onderdeel van deze tussenrapportage is een door de NZa opgestelde rapportage over de passende bekostiging.

Lees verder
Onvolledige conclusie NOS over COVID-onderzoek
05 januari 2024
Onvolledige conclusie NOS over COVID-onderzoek

Onderzoek naar langdurige klachten na COVID-19 brengt onderzoekers steeds verder in het ontrafelen van de oorzaken en het vinden van een effectieve behandeling. Gisteren was er veel media aandacht voor de resultaten van een studie die onderzoekers van Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit uitgevoerd hebben. Hoewel de studie zelf mooie nieuwe inzichten geeft, zijn de interpretaties die er in de media aan gegeven worden helaas onvolledig.

Lees verder
22 december 2023
KNGF en VvOCM sturen brief aan informateur Plasterk

Gisteren hebben KNGF en VvOCM gezamenlijk een brief over de toegankelijkheid van de fysio- en oefentherapeutische zorg aan de informateur Plasterk gestuurd. Dit met het oog op de komende gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB over o.a. bestaanszekerheid en de zorg in de nabije toekomst.

Lees verder