mirjam---kopie-2.jpg
16 februari 2024

Leden werven en behouden

Vol ambitie zetten vijf pluspraktijken hun jarenlange samenwerking om in een coöperatie. In 2019 realiseren zij het Samenwerkingsverband Plus Fysio Groep Drenthe en nu zijn er 35 aangesloten praktijken. ‘We gingen gewoon met onze concurrenten aan tafel. Het heeft best even geduurd voordat we elkaar vonden en durfden geld in te leggen.’ Bestuursvoorzitter Mirjam Stoetman, fysiotherapeut en mede-praktijkeigenaar Fysiotherapie Midden-Drenthe vertelt hoe zij zover zijn gekomen.

Hoe zijn jullie van vijf naar meer praktijken gegaan?

‘We zijn destijds op zoek gegaan naar praktijken die Keurmerk geregistreerd zijn. En hebben hen uitgenodigd voor een netwerkontbijt. Zilveren Kruis heeft toen een subsidie ‘samenwerken in de regio in 2022-2023’ in het leven geroepen. KNGF heeft naar ons projectplan gekeken en onze regioadviseur zat aan tafel bij de onderhandelingsgesprekken. Uiteindelijk is ons projectplan goedgekeurd en hebben we een subisidie binnen gehaald. We moesten 100 patiënten met beginnende COPD includeren om data te verzamelen. Alle inclusiecriteria zijn gehaald. In dit traject heb ik veel geleerd van communicatie met stakeholders. Het was het eerste aantoonbare resultaat van de coöperatie. Je hebt een succesvol verhaal nodig om nieuwe leden binnen te krijgen.’

Wat zijn de toelatingseisen?

‘Wij hebben een aantal eisen voor praktijken om te kunnen aansluiten. Minimaal drie fysiotherapeuten moeten werkzaam zijn binnen de praktijk. Hiermee willen we waarborgen dat projecten blijven doorlopen, bijvoorbeeld bij ziekte. Een andere eis is dat de fysiotherapiepraktijk een contract moeten hebben met de drie grootste zorgverzekeraars in onze regio. Wanneer we een project aannemen willen we dat die ook breed gedragen kan worden. Praktijken moeten ook aangesloten zijn bij het Kwaliteitshuis fysiotherapie op het niveau van basispraktijkregister óf het Keurmerk fysiotherapie. Dat doen wij zodat we weten dat praktijken bekend zijn met het inregelen van dataverzameling. Want heel eerlijk. De projecten die draaien toch vaak op de uitkomst van data. Al onze stakeholders hebben daar belang bij. Kortom: we hebben best wel wat eisen.’

Veel eisen? Veel uitdagingen?

‘Ja, een eis is ook dat ieder lid 15 uur onbezoldigd moet werken aan projecten voor de coöperatie. Het is wel een uitdaging om de uren evenredig verdeeld te krijgen onder de leden. Sommige praktijken zijn goed in bepaalde activiteiten en geven vaak aan: ‘dat wil ik wel’. Zij zitten binnen ‘no time’ op die 15 uur. Je moet continue professionaliseren en dat geldt ook voor deze uitdaging. Ik wil werk graag verschuiven van bestuur naar leden, maar wij zijn de personen die vaak de netwerken al hebben en dat is best lastig om over te dragen.’

Hoe zorg je voor betrokken leden?

‘Door je te houden aan die toelatingseisen. Door die 15 uur inzet ben je vanzelf betrokken. We hebben maandelijks een online bijeenkomst met leden zodat ze in een half uur bijgepraat worden. En elk kwartaal is een fysieke bijeenkomst met veel ruimte voor vragen en inbreng. Deze overleggen zijn niet vrijblijvend. Het bijwonen hiervan helpt echt om betrokkenheid en afstemming te houden met elkaar.’

Hoe deel je kennis met andere samenwerkingsverbanden?

‘Na een bijeenkomst eind vorig jaar met samenwerkingsverbanden hebben andere coöperaties in het land mij aangeschreven of ze onze toelatingseisen mochten inzien. Natuurlijk zei ik ja. Zo helpen we elkaar. In het verleden hebben we ook met diverse samenwerkingsverbanden een jurist ingehuurd om zaken uit te laten zoeken waar we allemaal mee te maken hadden. We lopen tegen hetzelfde aan en willen niet opnieuw het wiel uitvinden.’

Welke ondersteuning krijg je van het KNGF?

‘We hebben veel gehad aan het KNGF. Bijvoorbeeld advies om statuten te gaan maken en ondersteuning bij het realiseren hiervan. En advies om iedereen in zijn kracht te zetten, zo ben ik ook voorzitter geworden. Ook heeft het KNGF een bemiddelende rol in het samenbrengen van bestuurders uit andere regio’s. Het is leerzaam hoe anderen hun netwerk in hebben gericht. Soms breng je en soms haal je kennis. En je verbreed je netwerk.'

Mirjam fysiotherapeut en bestuurder

 2000  start als fysiotherapeut 
 2007    Mede-praktijkeigenaar en fysiotherapeut Fysiotherapie Midden-Drenthe
 2012    Master Bekkenfysiotherapie
 2015  Bestuurslid van coöperatie met vijf ‘Pluspraktijken’, (initiatief Zilveren Kruis) 
 2019  Voorzitter Samenwerkingsverband FysioGroep Drenthe (oprichting) – start met vijf Pluspraktijken, 14 aangesloten praktijken tot 2022 en nu in 2024 zijn 35 fysiotherapiepraktijken aangesloten.

Lopende projecten en samenwerkingen

Binnen het samenwerkingsverband Plus Fysio Groep Drenthe zetten de leden zich onder andere in voor:

  • Werkgroep PR/communicatie, organisatie, kascommissie
  • Valpreventie op gemeenteniveau. Wanneer één gemeente is gerealiseerd, dan vraagt het bestuur aan andere aangesloten praktijken om dit in hun gemeente ook op te starten. En van elkaar te leren. Niet opnieuw het wiel uitvinden.
  • Aansluiting bij beweegzorg Noord
  • Fit4surgery
  • Samenwerking Paramedische Zorgroep Gezond in Drenthe (fysiotherapeuten en diëtisten)
  • Samenwerking met Dokter Drenthe, onderdeel van De Drentse Huisartsencoöperatie