08 februari 2024

Gezamenlijk op weg naar de toekomst: we staan voor een belangrijke beslissing

De besturen van KNGF en SKF willen in gesprek met leden en deelnemers over de gezamenlijke toekomstvisie op ons vak. De komende weken bespreken we graag waar we naartoe bewegen en wat dit betekent voor onze toekomst. Het is belangrijk dat deze toekomstvisie breed gedragen wordt door leden en deelnemers van KNGF en SKF. De komende tijd organiseren we hiervoor diverse bijeenkomsten. Het is belangrijk om met elkaar hierover te spreken.

De maatschappij en de zorg zijn in verandering. Vergrijzing, kosten, samenwerking eerstelijn, werkdruk, financiƫle zekerheid; daar zijn we hard mee aan de slag. Vorig jaar is het Kwaliteitshuis ingericht en is, op verzoek van de leden, het overleg over de samenwerking van KNGF met SKF opnieuw gestart. Het Kwaliteitskader past daarbij en hoort bij onze visie op de toekomst. Die visie is erop gericht dat we onze intra- en extramurale fysiotherapeutische zorg blijven richten op behoud van kwalitatief goede zorg en toegankelijkheid voor de patiƫnt. We willen als beroepsgroep zelf de regie houden over hoe we de kwaliteit en toegankelijkheid van ons werk kunnen blijven garanderen. Daarvoor is nodig dat we doorgaan op de ingezette koers. En dat vraagt ook een sterke eensgezinde beroepsgroep.

Bijeenkomsten 
Tot aan de ALV op 27 maart organiseren we de volgende digitale bijeenkomsten waar we met leden praten over de toekomst van fysiotherapie en we jullie vragen en zorgen kunnen horen. Hiervoor kun je je nu aanmelden. 

Donderdag 22 februari
Woensdag 28 februari
Dinsdag 5 maart

Save the date: 13 maart (hybride) bijeenkomst KNGF en SKF  
Op 13 maart in de avond organiseren KNGF en SKF een landelijke bijeenkomst in de Prodentfabriek te Amersfoort. Hier is ruimte voor informatie, debat en discussie. Het programma en de uitnodiging volgen zo snel mogelijk. 

Lees meer over de toekomstvisie.