headerafbeelding-website-1.png
06 februari 2024

Help fysiotherapeuten bij de start van hun carrière

Ben je het afgelopen jaar gestart als fysiotherapeut en vind je extra begeleiding van een buddy fijn? Of ben jij een senior fysiotherapeut en wil je meewerken aan een hogere medewerkerstevredenheid en minder uitstroom? Start dan op 1 maart met onze pilot Buddy-systeem.

Wat is het buddy-systeem? 

Het buddy-systeem koppelt een ervaren fysiotherapeut aan een startende collega met als doel meer werkplezier, minder werkdruk en betere ondersteuning voor de beginnende fysiotherapeut. Het beoogde resultaat: een hogere medewerkerstevredenheid en daardoor minder uitstroom in de eerste lijn en wisselingen in de praktijk. 

Waarom een buddy-systeem? 

De hoge uitstroom van jonge fysiotherapeuten is een feit. Van alle fysiotherapeuten die de afgelopen drie jaar het beroep hebben verlaten, was 45% nog geen 5 jaar aan het werk ​(Zurhake, 2023)​. Uit onderzoek van Liesbeth Lecomte (Hogeschool Utrecht) onder startende fysiotherapeuten kwam duidelijk naar voren dat zij behoefte hebben aan een ervaren buddy bij de start van hun carrière. Het KNGF heeft daarom besloten in pilot-vorm te starten met een zogenaamd buddy-systeem.  

Het buddytraject bevat onder andere de volgende onderdelen: 

 • Casuïstiek: bespreking van concrete casuïstiek van de starter
 • Administratie: tips/hulp bij bijv. verslaglegging, doorverwijzingen, etc.  
 • Werkklimaat: balans werk/privé, contacten met collega’s, veilige werkplek, etc.  
 • Signaleren: signaleren en doorverwijzen naar bevoegde instanties/personen bij problemen die buiten de bevoegdheid vallen, zoals psychologische problemen, onveilige werksituatie etc.   
 • Inwerken: rooster/agenda, telefoonnummers, samenwerkingspartners, EPD, etc.   
 • Sociaal: lunchmogelijkheden, traktatiebeleid, etc.  
Wat zijn de voordelen van het buddy-systeem? 
 

Voor de buddy  

Voor de starter  

Alle tools en handvatten aangereikt door het KNGF  

Regelmatige begeleiding tijdens de start van je carrière  

Grotere medewerkerstevredenheid  

Vaste aanspreekpersoon binnen de praktijk  

Minder uitstroom jonge collega’s  

Betere integratie binnen de praktijk en het vak  

Beter op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van startende medewerkers  

Het geven van je ervaring d.m.v. evaluatieformulieren  


Data pilot 

Start: 1 maart 2024 

Duur: 3 maanden, tot 1 juni 2024

Tijdens de eerste twee maanden vindt minstens 1 contactuur per week plaats, eventueel te verdelen in 2x30 minuten. De derde maand vindt minstens 1 contactuur per 2 weken plaats.  

Voorwaarden 
 • Starter: niet langer dan 12 maanden geleden het bachelordiploma ysiotherapie behaald  

 • Senior: minimaal 5 jaar ervaring als fysiotherapeut 

 • Beschikbaar in de periode 1 maart tot 1 juni 2024 en voldoen aan het urencriterium zoals hierboven bij de data beschreven 

 • Er wordt alleen gebruikgemaakt van KNGF aangeleverde templates om het proces vorm te geven en te kunnen beoordelen 

 • Na afloop feedback geven op deze pilot d.m.v. het invullen van een enquête 

Aanmelden 

Vind jij het leuk om deel te nemen aan de pilot? Meld je uiterlijk 19 februari aan. Na aanmelding krijg je de templates en formulieren toegestuurd om met de pilot te kunnen starten. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail