corona-1.jpg
23 januari 2024

Opinie in Trouw: ‘Ontzeg patiënten met long covid niet bij voorbaat de fysio’

Spreek niet te snel van een doorbraak in het onderzoek naar long covid, betogen longartsen Joost van den Aardweg, Harm Jan Bogaard en Jurjan Aman op 23 januari jl. in Trouw.

‘Onlangs kwam in het nieuws dat er een doorbraak was bereikt in het onderzoek naar de oorzaak van long covid, zoals het wordt genoemd wanneer mensen na een coronabesmetting langdurig klachten houden. Dit naar aanleiding van een publicatie van onderzoekers uit het Amsterdam UMC in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Het bleek dat zware inspanning bij patiënten met long covid schadelijke effecten kan hebben op hun spieren’, aldus de longartsen.

Ze vervolgen: ‘In de media zijn hieruit vergaande conclusies getrokken, die een eigen leven zijn gaan leiden. Er zou nu een lichamelijke oorzaak voor long covid zijn gevonden, het zou ‘niet tussen de oren zitten’ en het zou voor deze patiënten riskant zijn om zich te veel in te spannen.’

De longartsen denken dat een deel van deze conclusies voorbarig is en dat mensen tekort wordt gedaan door hen bij voorbaat al te ontmoedigen deel te nemen aan fysiotherapie, revalidatie en psychotherapie. Zij vinden dat nuancering op zijn plaats is. Een van deze nuanceringen: ‘Van belang is dat dit een onderzoeksopzet was waarbij patiënten met long covid zich na een langdurige periode van lichamelijke inactiviteit maximaal gingen inspannen. Dat is niet te vergelijken met trainingsschema’s van fysiotherapeuten, waarover goed is nagedacht en die weer onderwerp zijn van ander onderzoek.’

De drie besluiten: ‘Van belang is ook dat dit onderzoek is uitgevoerd bij een selectie van 25 patiënten uit een groep van duizenden mensen met langdurige klachten na een corona-infectie. Het is de vraag of die allemaal hetzelfde probleem hebben. We denken dat met dit onderzoek een eerste stap is gezet, maar dat de oorzaak van long covid nog altijd onduidelijk is en dat we mensen tekort doen als we ze ten onrechte behandelingen onthouden waar ze wel profijt van kunnen hebben.’ Lees hier de hele opinie (betaald artikel).

Reactie KNGF

Wij hebben zelf ook gereageerd op de berichtgeving over dit onderzoek.