25 januari 2024

Samen in gesprek over toekomstvisie

Vorige week hebben we jullie laten weten dat het bestuur van KNGF en SKF in gesprek wil met de leden over de toekomstvisie op het vak van de fysiotherapie.

Directe aanleiding is dat een deel van de leden in november vorig jaar tegen het Kwaliteitskader heeft gestemd. Een groot aantal leden heeft zich toen echter niet laten horen. Omdat het belangrijk is dat de toekomstvisie breed gedragen wordt door alle leden en deelnemers, bespreken we graag met jullie waar we naar toe bewegen en wat dit betekent voor de toekomst van het vak. De komende tijd zullen we hiervoor diverse bijeenkomsten organiseren. 

Regie houden
We moeten ervoor zorgen dat we onze fysiotherapeutische zorg zo efficiënt mogelijk aanbieden, met behoud van kwalitatief goede zorg en voldoende toegankelijkheid voor de patiënt. We willen als beroepsgroep zelf de regie houden over hoe we de kwaliteit en toegankelijkheid van ons werk kunnen blijven garanderen. En deze regie kan alleen behouden worden als we als beroepsgroep samenwerken en eensgezind handelen.

Kwaliteitsbeleid tot 2030
Daarvoor hebben we vorig jaar het Kwaliteitshuis ingericht en, op verzoek van de leden, het overleg over de samenwerking van KNGF met SKF opnieuw gestart. Hier wordt hard aan gewerkt. Het Kwaliteitskader past in onze visie op de toekomst. Het Kwaliteitskader is in goed overleg tussen Patiëntenfederatie, KNGF, SKF, VVOCM (oefentherapeuten) en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkeld en beschrijft de richting waarin het kwaliteitsbeleid zich tot 2030 gaat ontwikkelen.

ALV 27 maart a.s.
Op 27 maart organiseren we een extra ALV zodat we de toekomstvisie met de leden kunnen bespreken. Op deze ALV zullen we ook de toekomstige uitvoering toelichten.

Webinars en bijeenkomst 13 maart a.s.
In de periode tot de ALV, maar ook de periode daarna, voeren we het gesprek met de leden. Hiervoor organiseren we diverse online bijeenkomsten. Een aankondiging met data volgt binnenkort. Daarnaast organiseren we op 13 maart a.s. een landelijke bijeenkomst om met elkaar te kunnen praten over de toekomstvisie. Zodat we als beroepsgroep de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Meer informatie hierover volgt.

Alle actuele informatie vind je op de webpagina: www.kngf.nl/toekomst-fysiotherapie