Laatste nieuws

25 januari 2024
Samen in gesprek over toekomstvisie

Vorige week hebben we jullie laten weten dat het bestuur van KNGF en SKF in gesprek wil met de leden over de toekomstvisie op het vak van de fysiotherapie.

Lees verder
Opinie in Trouw: ‘Ontzeg patiënten met long covid niet bij voorbaat de fysio’
23 januari 2024
Opinie in Trouw: ‘Ontzeg patiënten met long covid niet bij voorbaat de fysio’

Spreek niet te snel van een doorbraak in het onderzoek naar long covid, betogen longartsen Joost van den Aardweg, Harm Jan Bogaard en Jurjan Aman op 23 januari jl. in Trouw.

Lees verder
Boodschap aan nieuw kabinet: neem regie voor gelijke kansen op gezondheid
22 januari 2024
Boodschap aan nieuw kabinet: neem regie voor gelijke kansen op gezondheid

De artsenfederatie KNMG dringt er, samen met ruim vijftig partijen waaronder het KNGF, bij het aanstaande kabinet op aan om het voortouw te nemen bij het bevorderen van gelijke gezondheidskansen voor iedereen in Nederland.

Lees verder
18 januari 2024
Gezamenlijk op weg naar de toekomst

We willen als beroepsgroep zelf de regie houden over hoe we fysiotherapeutische zorg zo efficiënt mogelijk aanbieden, met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid.

Lees verder
09 januari 2024
KNGF en SKF: rapporten ZIN en NZa bevestigen belang van de fysiotherapie

In het kader van het traject ‘Passende Aanspraak Fysiotherapie en Oefentherapie’ (Pafoz) heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) gisteren een tussenrapportage gepubliceerd. Het Pafoz-traject onderzoekt manieren om de toegankelijkheid van fysiotherapie en oefentherapie te verbeteren. Dit traject is in 2022 gestart op initiatief van minister Kuipers (VWS). Onderdeel van deze tussenrapportage is een door de NZa opgestelde rapportage over de passende bekostiging.

Lees verder
Onvolledige conclusie NOS over COVID-onderzoek
05 januari 2024
Onvolledige conclusie NOS over COVID-onderzoek

Onderzoek naar langdurige klachten na COVID-19 brengt onderzoekers steeds verder in het ontrafelen van de oorzaken en het vinden van een effectieve behandeling. Gisteren was er veel media aandacht voor de resultaten van een studie die onderzoekers van Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit uitgevoerd hebben. Hoewel de studie zelf mooie nieuwe inzichten geeft, zijn de interpretaties die er in de media aan gegeven worden helaas onvolledig.

Lees verder
22 december 2023
KNGF en VvOCM sturen brief aan informateur Plasterk

Gisteren hebben KNGF en VvOCM gezamenlijk een brief over de toegankelijkheid van de fysio- en oefentherapeutische zorg aan de informateur Plasterk gestuurd. Dit met het oog op de komende gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB over o.a. bestaanszekerheid en de zorg in de nabije toekomst.

Lees verder
21 december 2023
Beste Fysiotherapeut

We kunnen spreken van een roerig jaar voor de fysiotherapie. Zeker als je terugkijkt op de laatste Algemene Ledenvergadering in november. We moeten met elkaar onder ogen zien dat in onze beroepsgroep uiteenlopende en op zichzelf begrijpelijke standpunten leven. Verenigen is een werkwoord!

Lees verder
Fysiotherapeut is dé expert op bewegen en beweegzorg
21 december 2023
Fysiotherapeut is dé expert op bewegen en beweegzorg

Het is voor KNGF-directeur Heleen Post vanzelfsprekend dat het KNGF deel uitmaakt van de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Bewegen is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl, benadrukt ze. “Als er beperkingen zijn in het bewegend functioneren, is een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend. Daarnaast is bekend dat bewegen preventief werkt tegen het ontstaan of verergeren van ziekten. Het streven naar duurzaam bewegen is geïntegreerd in de werkwijze van fysiotherapeuten, waardoor zij experts zijn op het gebied van bewegen en beweegzorg.”

Lees verder
21 december 2023
Wijzing DCSPH codes Parkinson en Extrapiramydale aandoeningen

De DCSPH 9374 is van oudsher gebruikt voor alle extrapiramydale aandoeningen inclusief Parkinson. Vanuit het veld is de behoefte om Parkinson een ‘eigen’ DCSPH te geven waardoor afwijzingen in declaraties minder gaan voorkomen. 

Lees verder