22 december 2023

KNGF en VvOCM sturen brief aan informateur Plasterk

Gisteren hebben KNGF en VvOCM gezamenlijk een brief over de toegankelijkheid van de fysio- en oefentherapeutische zorg aan de informateur Plasterk gestuurd. Dit met het oog op de komende gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB over o.a. bestaanszekerheid en de zorg in de nabije toekomst.

Beide beroepsorganisaties doen zeven concrete voorstellen om de toegankelijkheid van de fysio- en oefentherapeutische zorg te versterken. Deze gaan onder andere over:

  • Preventie: goed kunnen en blijven bewegen vermindert de kans op klachten en chronische aandoeningen en beperkt doorverwijzing naar dure en belastende tweedelijnszorg.
  • Betere toegankelijkheid en betaalbaarheid: om het verkleinen van gezondheidsverschillen en het verkorten van arbeidsuitval te bevorderen.

Investeren in fysiotherapie en oefentherapie: de marges en het eigen vermogen zijn te laag om als sectoren die investeringen te doen. Het Gupta-onderzoek uit 2018 biedt daarvoor nog altijd de onderbouwing.