rekenmachine-met-geld.png
19 december 2023

Tarieven niet-gecontracteerde fysiotherapie 2024

Werk je als fysiotherapeut zonder overeenkomst met één of meer zorgverzekeraars dan krijgen patiënten niet (altijd) het volledige door jou in rekening gebrachte tarief vergoed door de betreffende zorgverzekeraars.

In het excell-overzicht bij documenten (beschikbaar wanneer je bent ingelogd als compleet lid KNGF)  is per zorgverzekeraars en de daaronder vallende labels aangegeven welk percentage en/of maximumbedrag dan wordt vergoed. Hierbij gelden vaak verschillende percentages voor zorg, die uit de basisverzekering wordt vergoed en zorg die onder de aanvullende verzekering valt. 
Menzis heeft deze tarieven nog niet op zijn website staan. In het overzicht staan nog de geel gearceerde de niet-gecontracteerde tarieven 2023 in het overzicht. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt het overzicht aangevuld.

Leeswijzer
Hieronder wordt aangegeven welke informatie in welke kolom is opgenomen.
A.    Zorgverzekeraar
B.    Ze verschillende labels van de betreffende zorgverzekeraar
C.    Hier staan zowel de polissen voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen per label vermeld
D.    Bij de zorgverzekeraar die zijn ongecontracteerde tarieven 2024 nog niet bekend heeft  gemaakt, zijn de niet-gecontracteerde tarieven 2023 vermeld.
E.  Hier staat het percentage vermeld dat vergoed wordt van het gecontracteerde tarief. De gecontracteerde tarieven zijn de tarieven die zorgverzekeraars in hun contracten hebben opgenomen. Een marktconform tarief wordt bepaald door te kijken wat zorgverleners in heel Nederland rekenen voor een bepaalde behandeling. Op basis hiervan wordt een redelijke vergoeding vastgesteld.

F t/m N.        Hier staan voor een aantal veel voorkomende fysiotherapiecodes (inclusief code 1001 ‘behandeling aan huis’)de bedragen genoemd, die op basis van het percentage in kolom E worden betaald. Daar waar geen percentage in kolom E staat vermeld, is hier het maximumbedrag vermeld dat wordt vergoed.

P.                   Hier staat de link naar de website van de betreffende zorgverzekeraar.

N.B. 
Dit overzicht is gemaakt op basis van openbare informatie, die voor 13 december 2023 op de websites van de zorgverzekeraars stond.