21 december 2023

Beste Fysiotherapeut

We kunnen spreken van een roerig jaar voor de fysiotherapie. Zeker als je terugkijkt op de laatste Algemene Ledenvergadering in november. We moeten met elkaar onder ogen zien dat in onze beroepsgroep uiteenlopende en op zichzelf begrijpelijke standpunten leven. Verenigen is een werkwoord!

We zijn verenigd in het gedeelde standpunt dat fysiotherapie een prachtig vak is, dat jaarlijks ruim 4 miljoen patiënten helpt om zo optimaal mogelijk te bewegen. Dat vak willen we allemaal verder helpen, ontwikkelen en koesteren. En het goede nieuws daarbij is, dat de samenleving en de overheid in het verlengde daarvan, dat ook willen.

We willen allemaal een eerlijk tarief, we willen allemaal van de regeldruk af, we willen allemaal kwaliteit leveren, we willen allemaal dat verzekeraars zich niet met de inhoud van de zorg bemoeien, we willen allemaal dat jonge mensen in het vak blijven, we willen allemaal dat de opleidingen beter aansluiten bij de praktijk, we willen allemaal een goede samenwerking met andere zorgverleners, we willen meer tijd voor de patiënt en zo meer.  Er is dus heel veel dat ons verenigt. Echt. Het is de manier waarop we die wensen willen realiseren die ons soms verdeelt.

Fysiotherapie ligt ons allemaal na aan het hart. Dat geldt ook voor het KNGF, waarin het om niets anders dan het belang van de fysiotherapie gaat. We beseffen goed dat daarbij de dialoog met álle leden moet! En toegegeven, daar was in de afgelopen jaren te weinig aandacht voor. Een dialoog die we met alle leden willen voeren, en vooral ook met die duizenden leden die zich nu niet in de discussies mengen.

Dat gaan we doen en we kijken er naar uit.

Laten we met de feestdagen, die in het verschiet liggen, allemaal goed nadenken over de vraag hoe we die dialoog het beste kunnen voeren en hoe we als individu kunnen bijdragen aan wat ons bindt.

We wensen je prachtige dagen en horen graag van je in het nieuwe jaar!

Vrolijke kerstgroet,

Guido van Woerkom 
Marloes Meurs 
Ellen Toet
Bert Mutsaers 
Linda van Heusden-Scholtalbers