linda.png
06 maart 2023

Linda van Heusden-Scholtalbers

Linda behartigt de belangen van intramuraal werkende fysiotherapeuten.

Linda van Heusden-Scholtalbers Is fysiotherapeut in het Radboudumc in Nijmegen. Naast haar werkzaamheden als ziekenhuisfysiotherapeut is zij opgeleid als gedragswetenschapper en is zij binnen het Radboudumc werkzaam geweest als kwaliteitsmedewerker, leidt ze vanuit de fysiotherapie verschillende projecten rondom perioperatieve en preoperatieve fysiotherapeutische zorg, participeert zij in wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen en verzorgt zij onderwijs en scholing aan zowel fysiotherapeuten als verpleegkundigen.

Daarnaast was zij vanaf 2017 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) waarvan zijn vanaf november 2021 ook voorzitter was.  Ze heeft een breed netwerk binnen de fysiotherapie en de intramurale en multidisciplinaire zorg.

Met haar kennis, netwerk en passie voor het positioneren en profileren van de fysiotherapie wil zij een bruggenbouwer zijn. Linda vertegenwoordigt in het bestuur onder andere de intramurale fysiotherapie en maakt zich hard voor passende zorg en samenwerking tussen fysiotherapeuten (door alle lijnen heen) en met andere zorgverleners.