Laatste nieuws

16 februari 2024
Toekomstvisie bestuurders samenwerkingsverbanden

De afgelopen twee weken bespraken de besturen van het KNGF en SKF in een viertal sessies de visie op de toekomst van de fysiotherapie met ruim 80 bestuursleden van de diverse samenwerkingsverbanden.

Lees verder
Partnership samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraar ondertekend
16 februari 2024
Partnership samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraar ondertekend

Het partnership tussen Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Verenigde Fysiotherapeuten Leiden en omstreken (VFL), Coöperatieve FysioZorgAmstelland (FZA) en Fysiozorg Haarlemmermeer (FZH) is een feit.

Lees verder
Leden werven en behouden
16 februari 2024
Leden werven en behouden

Vol ambitie zetten vijf pluspraktijken hun jarenlange samenwerking om in een coöperatie. In 2019 realiseren zij het Samenwerkingsverband Plus Fysio Groep Drenthe en nu zijn er 35 aangesloten praktijken. ‘We gingen gewoon met onze concurrenten aan tafel. Het heeft best even geduurd voordat we elkaar vonden en durfden geld in te leggen.’ Bestuursvoorzitter Mirjam Stoetman, fysiotherapeut en mede-praktijkeigenaar Fysiotherapie Midden-Drenthe vertelt hoe zij zover zijn gekomen.

Lees verder
13 februari 2024
Wtza voor Samenwerkingsverbanden

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingegaan. Hoe zit dit voor samenwerkingsverbanden? Bekijk de meest gestelde vragen.

Lees verder
08 februari 2024
Gezamenlijk op weg naar de toekomst: we staan voor een belangrijke beslissing

De besturen van KNGF en SKF willen in gesprek met leden en deelnemers over de gezamenlijke toekomstvisie op ons vak. De komende weken bespreken we graag waar we naartoe bewegen en wat dit betekent voor onze toekomst. Het is belangrijk dat deze toekomstvisie breed gedragen wordt door leden en deelnemers van KNGF en SKF. De komende tijd organiseren we hiervoor diverse bijeenkomsten. Het is belangrijk om met elkaar hierover te spreken.

Lees verder
Schriftelijk overleg Zorgverzekeringsstelsel
08 februari 2024
Schriftelijk overleg Zorgverzekeringsstelsel

De Vaste Kamercommissie VWS heeft vorige week in een schriftelijk overleg Zorgverzekeringsstelsel vragen aan de minister van VWS gesteld. KNGF heeft voorafgaand aan dit overleg suggesties voor vragen aan de woordvoerders gestuurd over de contractering 2024. Verschillende fracties hebben vragen gesteld waarin wij onze suggesties herkennen. De Tweede Kamer ontvangt de antwoorden binnen enkele weken.

Lees verder
Help fysiotherapeuten bij de start van hun carrière
06 februari 2024
Help fysiotherapeuten bij de start van hun carrière

Ben je het afgelopen jaar gestart als fysiotherapeut en vind je extra begeleiding van een buddy fijn? Of ben jij een senior fysiotherapeut en wil je meewerken aan een hogere medewerkerstevredenheid en minder uitstroom? Start dan op 1 maart met onze pilot Buddy-systeem.

Lees verder
01 februari 2024
Belang van samenwerkingsverbanden in netwerkaanpak

Gemeenten hebben de opdracht om een lokale preventie infrastructuur te realiseren. Samenwerkingsverbanden kunnen hierin een belangrijke rol spelen door een rol te nemen in de organisatie en uitvoering van een netwerkaanpak. Uiteraard is het aan het bestuur van het samenwerkingsverband om vast te stellen of participeren in deze netwerkaanpak wenselijk is. De regioadviseurs kunnen je helpen met succesvolle voorbeelden van Regionale Samenwerkingsverbanden Fysiotherapie. Binnen jouw gemeente kan de beleidsmedewerker belast met het uitvoering geven aan het GALA aanvullende informatie geven.

Lees verder
01 februari 2024
Wetsvoorstel ‘Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden’

Het langverwachte wetsvoorstel ‘Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden’ (VBAR) werd eind vorig jaar ter consultatie gepubliceerd.

Lees verder
Visie eerstelijnszorg 2030 gepubliceerd
30 januari 2024
Visie eerstelijnszorg 2030 gepubliceerd

Vijftien organisaties in de eerstelijnszorg -artsen en paramedici aangevuld met ZN, VNG en VWS- hebben, in bijzijn van waarnemend demissionair minister Connie Helder van VWS, vorige week hun Visie eerstelijnszorg 2030 aangenomen en vandaag gepubliceerd.

Lees verder