Laatste nieuws

Tweede Kamer kritisch over wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering
11 juli 2024
Tweede Kamer kritisch over wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering

De Tweede Kamer is vorige week gestart met de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering. De Kamerleden hebben een hele reeks kanttekeningen en vragen bij het wetsvoorstel ingediend. Minister Agema (VWS) moet hierop een schriftelijke reactie gaan geven.

Lees verder
Verslag van debat Zorgverzekeringsstelsel - uitkomsten voor fysiotherapie
04 juli 2024
Verslag van debat Zorgverzekeringsstelsel - uitkomsten voor fysiotherapie

Op woensdag 19 juni jl. debatteerde de Vaste Kamercommissie voor VWS met minister Dijkstra voor Medische Zorg over het zorgverzekeringstelsel, inclusief het pakketbeheer.

Lees verder
Vaststelling regelgeving en tarieven GLI door NZa
02 juli 2024
Vaststelling regelgeving en tarieven GLI door NZa

De raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs de regelgeving 2025 en de bijbehorende tarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor volwassenen en voor kinderen vastgesteld.

Lees verder
01 juli 2024
Salarisonderzoek FDV

Het salarisonderzoek dat Fysiovakbond FDV vandaag heeft gepubliceerd spreekt boekdelen. Eerstelijns fysiotherapeuten in loondienst worden structureel te laag betaald ten opzichte van hun collega’s in de intramurale setting en ten opzichte van de meeste beroepen (hbo-niveau) in andere sectoren. Daarnaast constateert het onderzoek grote verschillen in arbeidsvoorwaarden, een te hoge werkdruk en een hoog percentage fysiotherapeuten dat overweegt het vak te verlaten.

Lees verder
01 juli 2024
Ingebruikname GDS 2.0 uitgesteld tot 1 januari 2025

De ingebruikname van de Generieke Declaratie Standaard (GDS) 2.0 per 1 juli voor aanbieders van paramedische zorg is uitgesteld tot 1 januari 2025.

Lees verder
Experiment bekostiging fysio- en oefentherapie COPD in voorbereiding
25 juni 2024
Experiment bekostiging fysio- en oefentherapie COPD in voorbereiding

Op initiatief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aan een bekostigingsexperiment voor de zorg aan patiënten met COPD. Alle betrokken partijen zijn van plan na de zomer gezamenlijk hierover een informatiebijeenkomst te organiseren voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Lees verder
Training leiderschap in samenwerken
25 juni 2024
Training leiderschap in samenwerken

Op 24 juni was een aantal bestuursleden van RFO's, en andere beroepsgroepen, aanwezig bij de training Leiderschap in samenwerken. Deze was door Common Eye georganiseerd vanuit de Organisatiegraad Paramedische Zorg.

Lees verder
25 juni 2024
KBI 3 Fysiotherapie: Licht stijgende winst fysiotherapiepraktijken

Vandaag verscheen de derde Kleinbedrijf Index Fysiotherapie.

Lees verder
20 juni 2024
Jaarverslag 2023 'Veel bewegingen'

In de ALV van 19 juni hebben leden ingestemd met de jaarverslag en jaarrekening 2023.

Lees verder
20 juni 2024
Twee nieuwe bestuursleden gekozen op ALV

Woensdagavond 19 juni zijn Pepijn van der Pluijm en Rik Kranenburg gekozen met een overtuigend aantal positieve stemmen als nieuwe bestuursleden.

Lees verder