daan-theeuwes-centrum-werkbezoek-feb-2024.jpg
27 februari 2024

Werkbezoek aan state of the art instelling Daan Theeuwes Centrum in Woerden

Linda van Heusden, Bas Verkes (niet op de foto) en Jonas Kleinbergen van het KNGF zijn op 15 februari hartelijk ontvangen op het Daan Theeuwes Centrum voor intensieve neurorevalidatie.

Geert-Willem Koenen en Ruud van der Veen hebben hen meegenomen in het verhaal van Daan Theeuwes en het centrum. Een prachtige state of the art instelling waar jongeren met ernstig hersenletsel en een transdisciplinair team geïnspireerd en betrokken werken aan herstel.


Dataverzameling voor zorgevaluatie en onderzoek

Indrukwekkend is ook het gebruik van een meetstraat (het zogenoemde measurement feedback systeem). Die heeft 73 verschillende klinische metingen verdeeld over 7 meetttrajecten. Niet alleen voor de patiënt en zorgverlener wordt hiermee het revalidatietraject beter inzichtelijk; de data die verzameld wordt, draagt ook bij aan zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek, gericht op het steeds beter begrip krijgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en het beter personaliseren van de zorg voor NAH-patiënten.

Geavanceerde apparatuur

De instelling werkt met geavanceerde apparatuur en een specifiek ingerichte omgeving. Zoals de ZERO-G, apparatuur van Tecnobody, Tyromotion en een speciaal aangelegde oefentuin met verschillende ondergronden. Deze intensieve vorm van neurorevalidatie wekt veel interesse van fysiotherapeuten geïnteresseerd in neurorevalidatie. De animo om te komen werken bij het Daan Theeuwes is groot.

Rol KNGF

Er is met elkaar bediscussieerd hoe het KNGF een zichtbare rol kan nemen om als beroepsvereniging van fysiotherapeuten zich ook hard te maken voor de fysiotherapeuten die werken in een dergelijk revalidatiecentrum. Een rol als verbinder, om kwaliteit van zorg voor de patiënt hoog te houden en te waarborgen. Het is lang niet altijd duidelijk dat het KNGF ook betrokken is bij de cao-onderhandelingen voor intramuraal werkende fysiotherapeuten en dat wij bijdragen aan ontwikkeling van richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Maar ook dat het beroepsprofiel en de beroepsstandaard ontwikkeld worden door het KNGF – hier maken ook intramuraal werkende fysiotherapeuten gebruik van. Daarnaast is er nog genoeg werk te doen als het gaat om de belangen van de intramuraal werkende fysiotherapeuten. Bijvoorbeeld als het gaat om kwaliteit (aansluiting bij het kwaliteitsregister) en belangenbehartiging.

Het KNGF kijkt terug op een plezierig en informatief werkbezoek.