foto-zz-1.jpeg
16 februari 2024

Partnership samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraar ondertekend

Het partnership tussen Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Verenigde Fysiotherapeuten Leiden en omstreken (VFL), Coöperatieve FysioZorgAmstelland (FZA) en Fysiozorg Haarlemmermeer (FZH) is een feit.

Dinsdag 13 februari hebben de zorgverzekeraar en de drie grote monodisciplinaire fysiotherapie organisaties uit de regio de intentieverklaring behorend bij dit partnership ondertekend.
De partijen hebben een gezamenlijke ambitie om de (fysiotherapeutische) zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden waarbij de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Zij menen dat - door de handen ineen te slaan hiervoor een actieprogramma (pilots en projecten) tot stand gebracht kan worden die parallel loopt aan de driejarige zorgovereenkomst fysiotherapie 2024-2026. In deze periode wordt met verschillende thema’s gewerkt aan het versterken van de positie van de fysiotherapeutische en paramedische zorg in de regio. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de toekomstbestendigheid van de zorg.
Aangesloten praktijken kunnen ideeën inbrengen voor de regio voor het starten van een pilot. Wanneer die zinvol is gebleken wordt die opgeschaald naar de rest van de regio. Tijdens de partnership-bijeenkomst zijn de eerste initiatieven gepresenteerd aan de aanwezige achterban. De achterban gaf direct inspirerende en nieuwe input. Deze wordt door de samenwerkingsverbanden meegenomen in volgende overleggen.

Aansluiting op IZA en GALA
De doelstellingen van het partnership sluiten aan bij het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Het realiseren van de ambities uit het IZA, aansluitend bij de missie van Zorg en Zekerheid die gericht is op toekomstbestendige zorg, vraagt om een betere samenwerking tussen de diverse stakeholders binnen de regio. Goede regionale samenwerking op basis van onderling vertrouwen met zorgaanbieders, gemeenten en andere partners is een randvoorwaarde om aan deze doelstellingen te voldoen.  

Verschillende thema’s worden aangepakt waaronder:        
⦁    Regiobeelden en regioplannen
⦁    Samenwerken in de regio, van mono- naar multidisciplinair
⦁    Passende zorg op de juiste plek
⦁    Positieve gezondheid
⦁    Preventie
⦁    Reële vergoeding van zorgaanbieders
⦁    Gegevensuitwisseling, digitale zorg en E-health
⦁    Innovatie
⦁    Arbeidsmarkt
⦁    Sturing of zelfregie/zelfmanagement client
⦁    Kwaliteitsontwikkeling fysiotherapie
⦁    Duurzaamheid

Kortom, een mooie samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en de zorgverzekeraar. En wij willen deze partijen dan ook van harte feliciteren met dit partnership.

Bekijk de websites van de partijen: 
⦁    Verenigde Fysiotherapeuten Leiden en omstreken (VFL)
⦁    Coöperatieve FysioZorgAmstelland (FZA) 
⦁    Fysiozorg Haarlemmermeer (FZH)
⦁    Zorg en Zekerheid