19 maart 2024

Contracteergraad fysiotherapie weer lager

In de afgelopen maand heeft het KNGF met een enquête informatie verzameld over de contracteergraad in de fysiotherapie.

De resultaten van de enquête laat zien, dat het aantal fysiotherapiepraktijken dat volledig contractloos werkt, is gestegen van 7% in 2022 naar 8% in 2023 naar 10% in 2024. Dat is in lijn met de ingezette trend. We zien daarnaast bij nagenoeg alle zorgverzekeraars een daling van het percentage afgesloten contracten. Zorg en Zekerheid laat een toename van het aantal overeenkomsten zien. Het aantal praktijken dat deels ongecontracteerd werkt is niet gestegen. 

Uit onze enquête blijkt verder dat de belangrijkste reden om geen contract af te sluiten, het tarief is (47%). Daarnaast zegt 28% van de respondenten dat de steeds veranderende regels van zorgverzekeraars en het niet kunnen leveren van de gewenste kwaliteit binnen de contracteisen (28%) belangrijke redenen zijn om geen contracten af te sluiten. De meeste respondenten (74%) hebben geen klacht/bezwaar ingediend over een aangeboden contract.

Verzekeraars scoren slecht als het gaat om tarief, inhoudelijke voorwaarden en duur van de overeenkomst. Alleen ONVZ krijgt een voldoende.

De contactanalyses die het KNGF van de overeenkomsten maakt, worden door 2/3 van de respondenten gebruikt. Het mailadres [email protected] voor alle vragen over het inkoopbeleid en de overeenkomsten van de zorgverzekeraars, is bij meer dan de helft van de respondenten bekend (58%). Hoewel de webinars die het KNGF organiseert bekend zijn bij de respondenten (95%) hebben die niet altijd meerwaarde voor leden.

Lees hier alle resultaten van de enquête

Het KNGF ziet de uitkomsten als een ondubbelzinnige bevestiging van het gegeven dat de balans tussen beloning en belasting in de fysiotherapie volledig zoek is. Dat is al veel langer gaande en dat brengt het KNGF herhaaldelijk onder de aandacht van zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de politiek. Dat zullen wij blijven doen, om duidelijk te maken dat het zorgstelsel op dit punt niet functioneert.