29 februari 2024

Werk je met zzp’ers of met andere opdrachtnemers?

Dan is het belangrijk om te weten dat je ook over betalingen aan zzp’ers en opdrachtnemers (zonder BTW) gegevens aan moet leveren bij de Belastingdienst (renseigneringverplichting).

Een jaar geleden informeerde het KNGF je daarover in de FysioEnieuws.
We hebben destijds gezamenlijk met een aantal zorgkoepels vragen gesteld aan de Belastingdienst. Volgens het KNGF hoort zorg niet onder deze verplichting te vallen, onder andere omdat het meer administratieve lasten met zich meebrengt. Daarnaast kwam deze regeling met bijbehorende verplichting onverwacht en was de uitleg van de Belastingdienst niet helder en concreet. 
Op deze vragen hebben wij nu (11 maanden later) antwoorden ontvangen (lees deze bij documenten).  


De Belastingdienst stelt dat er geen uitzondering is voor de zorg voor deze renseigneringsverplichting.  Wel geven zij een aantal verduidelijkingen:
⦁    Betalingen aan rechtspersonen vallen niet onder deze verplichting. De belastingdienst noemt als voorbeelden de BV, personenvennootschap (zoals een maatschap) of VOF.
⦁    Als het gaat om meerdere betalingen per jaar (denk aan meerdere waarnemingen bijvoorbeeld), mogen deze samengevoegd worden. Als (gezamenlijke) betaaldatum moet dan voor de laatste uitbetalingsdatum worden gekozen. 
⦁    De verplichting om bij deze betalingen het BSN bij de Belastingdienst aan te leveren, is geregeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).
⦁    Als je aan een zzp’er zowel BTW plichtige als niet-BTW plichtige betalingen doet, moeten deze gescheiden geregistreerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een zzp’er die naast fysiotherapie ook fitness activiteiten verricht. 
⦁    de betalingsgegevens aan zzp’ers vallen onder de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (artikel 52 lid 4 AWR)
⦁    bij de administratieverplichting hoort ook een vergewisplicht: je hoort vast te stellen dat de persoonsgegevens en BSN dat gebruikt worden, ook daadwerkelijk bij deze zzp’er horen (binnen redelijke grenzen). 
Meer informatie lees je op de website van de Belastingdienst en je kan voor vragen terecht bij je boekhouder of accountant.