16 februari 2024

Toekomstvisie bestuurders samenwerkingsverbanden

De afgelopen twee weken bespraken de besturen van het KNGF en SKF in een viertal sessies de visie op de toekomst van de fysiotherapie met ruim 80 bestuursleden van de diverse samenwerkingsverbanden.

Mede dankzij de grote opkomst en samenstelling uit het hele land waren het geanimeerde gesprekken en discussies. De bestuurders van de samenwerkingsverbanden waren soms lid van het KNGF én deelnemer van het SKF, en anderen waren alleen betrokken bij één van beide organisaties.  

De dialoogsessies waren georganiseerd omdat huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om een sterke basispositie van de fysiotherapeut en een verbetering van de toegang tot fysiotherapeutische zorg voor patiënten. KNGF en SKF pakken hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid namens en samen met de gehele beroepsgroep.  

De bestuurders van de samenwerkingsverbanden toonden zich allen betrokken bij de toekomstvisie en eensgezind. Zij onderstreepten het belang van een sterke beroepsgroep en dat we gezamenlijk door moeten gaan op de eerder ingezette koers.  

Praktische vragen waren er ook. Hoe gaan we nu verder met het Kwaliteitshuis. Wat betekent deze visie nu in de praktijk, en hoe werken we dat uit? Kunnen we in de toekomst een aantrekkelijk lidmaatschap organiseren voor KNGF’ers en SKF’ers die graag aan beide organisaties willen deelnemen? Nu zijn de kosten voor individuele fysiotherapeuten hoog.  En waar past het Kwaliteitskader in onze visie? Maar vooral hoe bereiken we de individuele leden en zorgen we dat ze kennis kunnen nemen van de visie en het belang daarvan zien voor de beroepsgroep en zichzelf.  Laat duidelijk de voor- en nadelen en consequenties zien. Het is belangrijk dat veel leden zich laten horen en stemmen op de ALV van 27 maart, want dan worden vragen voorgelegd aan de leden die bepalend zijn voor de koers in de komende jaren. Tips en suggesties waren er ook: sluit meer aan bij bestaande overleggen in de regio en ga daar nog eens in gesprek over de visie en de praktische uitwerking hiervan. En zorg voor begrijpelijk concreet informatiemateriaal.   

Wil je ook in gesprek met de besturen van het KNGF en SKF over de toekomstvisie? Geef aan de regio-adviseurs door op welke datum en plaats we langs kunnen komen in de regio voor het gesprek over de toekomst. Of stimuleer medewerkers zich aan te melden voor de  webinars op 22, 28 februari en 5 maart of voor de landelijke bijeenkomst op 13 maart.  

Zie voor aanmeldlinkjes de informatiepagina toekomst-fysiotherapie.