19 maart 2024

Nieuwe ontwikkelingen valpreventie

Het Zorginstituut heeft ons laten weten dat de valpreventieve beweeginterventies Otago-individueel, Otago-groep en InBalans op basis van de zorgverzekeringswet mag worden vergoed door zorgverzekeraars.

Bij de groepsinterventies mogen maximaal zes patiĆ«nten worden behandeld. Zorgverzekeraars hebben nog geen uitspraak gedaan of zij deze gaan inkopen. VGZ en Zorg & Zekerheid hebben in hun addenda Otago-individueel opgenomen. We verwachten dat andere zorgverzekeraars op korte termijn hun addenda uitbrengen.  

Valrisicobeoordeling

Ook heeft het Zorginstituut duidelijkheid gegeven over de valrisicobeoordeling. Huisartsen geven aan dat zij deze eigenlijk niet willen uitvoeren i.v.m. tijdsgebrek. Lange tijd is gesproken over een mogelijkheid voor paramedici om om deze autonoom uit te voeren na het volgen van een cursus. Het Zorginstituut heeft in een nadere toelichting gesteld dat zij dit in principe niet goed mogelijk acht. Dit houdt in dat de paramedici de valrisicobeoordeling alleen in een verlengde armconstructie met huisartsen mogen uitvoeren.

Meer info

Wil je meer weten, neem contact op met jouw regionale fysiotherapie organisatie.