kngf_linkedincover---kopie.png
18 mei 2021

Intervisie

Intervisie is een moderne manier van scholing. Bij intervisie leer en ontwikkel je door middel van zelfreflectie en reflectie met mede deelnemers.

Visie op intervisie

Bij intervisie staat reflecteren centraal. Reflecteren kan beschreven worden als het bewust en doelgericht integreren van het denken, voelen, willen en handelen (de persoonlijke aspecten). Bij intervisie wordt dit gedaan in relatie tot de uitoefening van het beroep (de beroepsaspecten). Onder begeleiding van een intervisiecoach staan deelnemers stil bij verschillende elementen die belangrijk zijn voor het beroep en het individu.

Vormen van intervisie

Intervisie wordt door het KNGF in verschillende vormen aangeboden:

 • Intervisie met modules

 • Intervisie met handelingsdillema’s

Bij beide vormen leren de deelnemers in een veilige omgeving op basis van ervaringen. De verschillen tussen de twee vormen zit in de methodiek en inhoud. Als fysiotherapeut ben je vrij om te kiezen welke vorm het beste bij jou past. Stem van tevoren met je groep goed af voor welke vorm van intervisie jullie kiezen. Het is ook mogelijk om te wisselen tussen de twee intervisievormen.  

Voordelen van intervisie

Het volgen van intervisie als fysiotherapeut heeft verschillende voordelen. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Actief leren van en met andere fysiotherapeuten 

 • Leren op basis van ervaring 

 • Door contact met gelijkgestemden leer je vanuit nieuwe perspectieven naar jouw vragen uit de praktijk te kijken  

 • Vergroot je zelfinzicht

Begeleiding en groepssamenstelling

Je kunt zelf je eigen intervisiegroep samenstellen. Houd daarbij rekening met de volgende voorwaarden en aanbevelingen.

Voorwaarden: 

 1. Begeleiding door een bij het KNGF geregistreerde intervisiecoach 

 1. De intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers 

 1. De deelnemers komen uit minimaal 2 verschillende locaties (dit mag 1 AGB-code zijn) 

Naast de minimale voorwaarden, adviseren we je om bij de samenstelling van een intervisiegroep rekening te houden met een aantal dingen. Dit kan je helpen om het maximale uit je intervisiebijeenkomsten te halen. Het is aan de deelnemers en intervisiecoach om samen rekening te houden met de aanbevelingen.  

Aanbevelingen:  

 1. Begeleiding  

 1. Gelijkgestemdheid 

 1. Groepssamenstelling 

Begeleiding

Een intervisiecoach helpt deelnemers bij het doorlopen van het proces en ondersteunt het (zelf)reflecteren. Daarnaast is de coach verantwoordelijk voor het verzorgen van de correcte registratie van de bijeenkomsten.

Als intervisiegroep ben je vrij om een KNGF geregistreerde intervisiecoach te kiezen. Als je een coach hebt gevonden, adviseren we om na 1 of 2 bijeenkomsten de samenwerking te evalueren en te besluiten of je met elkaar door wilt gaan. Het is aan de groep om te bepalen wanneer je wilt wisselen van coach, hier zijn geen regels voor. Het KNGF adviseert om periodiek met elkaar de samenwerking te evalueren. Daarbij let je op inhoud, vertrouwen en of je er voldoende van leert. 

Gelijkgestemdheid

Gelijkgestemden zijn mensen die in hun werk geen hiërarchische relatie hebben. Verschil in hiërarchie in een groep kan jouw veiligheid en actieve participatie beïnvloeden. We adviseren je bewuste keuzes te maken over of je wel of geen deelnemers in je groep wil met wie je een hiërarchische verhouding hebt.

Groepssamenstelling

Het is aan jou om te bepalen met wie je in een intervisiegroep wil, waar en wanneer je bij elkaar wilt komen en wanneer je wilt wisselen van groep, hier zijn geen harde regels voor. Het is mogelijk om intervisie in een monodisciplinair team of in een interdisciplinair team te volgen.

Het KNGF adviseert om een bewuste keuze te maken voor de groep waarin jij deelneemt, en als groep periodiek met elkaar te evalueren over de samenstelling van de groep. Daarbij let je op inhoud, vertrouwen en of je er voldoende van leert. 

Heb je interesse in intervisie?

Heb je interesse om intervisie te volgen? Kijk hier hoe je kunt starten met intervisie.

Vragen?

Heb je een vraag over intervisie? Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen over intervisie.