kngf_linkedincover---kopie.png
11 april 2024

Intervisie

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is door middel van (zelf)reflectie de deskundigheid van de aanwezigen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Je leert hierdoor vanuit nieuwe perspectieven naar jouw vragen uit de praktijk te kijken. 

April 2024: Testen nieuwe passende vorm van intervisie

Over intervisie waren de afgelopen jaren de meningen verdeeld. Het KNGF wil dat intervisie beter aansluit bij de wensen en behoeften van de fysiotherapeut en de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. De enquêteresultaten van bijna 300 leden en niet-leden en een aantal focusgroepen, onder begeleiding van een onafhankelijke partij, maken duidelijk hoe fysiotherapeuten intervisie het liefst zien qua inhoud en organisatie. Ook zijn de randvoorwaarden voor intervisie uitgesproken. Op basis van deze inzichten en argumentatie is, in samenwerking met IQ Health, een nieuwe passende vorm voor reflecterend leren ontwikkeld. De opzet is flexibeler dan de huidige intervisie. De vraag van de fysiotherapeut staat centraal. Deze nieuwe vorm gaat binnenkort getest en geëvalueerd worden door een aantal groepen in de praktijk.

Modules 

Intervisie is vormgegeven aan de hand van modules met een eigen thema, een thema dat richting geeft aan de bijeenkomsten. De modules zijn: communicatie, dossiervoering, proces- en uitkomstmaten, klinisch redeneren en interprofessioneel leren en samenwerken.  

Lees meer over de modules

Praktische zaken 

Proces 

Een intervisiemodule bestaat de volgende onderdelen:   

  • Voorbereiding 

  • Intervisie bijeenkomst 1 

  • Voorbereiding 

  • Intervisie bijeenkomst 2 

  • Afronding 

De invulling van de voorbereiding en bijeenkomsten zijn afhankelijk van de keuze van de module. Je hebt intervisie afgerond wanneer je aanwezig bent geweest en actief hebt deelgenomen tijdens de bijeenkomsten. 

Groepssamenstelling 

De bijeenkomsten vinden plaats in een groep van 5-8 deelnemers uit minimaal 2 verschillende locaties onder leiding van een KNGF gecertificeerde intervisiecoach.  

Begeleiding  

Intervisie wordt begeleid door een intervisiecoach die bij het KNGF is geregistreerd.  

Tijdsinvestering 

Een intervisiecyclus bestaat uit 2 bijeenkomsten waarin 1 module besproken wordt. Gemiddeld kost het volgen van een gehele intervisiemodule ongeveer 10 uur, waarvan +/- 5 uur voor de voorbereiding en +/- 5 uur  voor de fysieke bijeenkomst. 

Accreditatie 

Bij afronding van een volledige intervisiemodule (2 bijeenkomsten) ontvang je 10 accreditatiepunten in het beroepsgerelateerde deel van KRF NL. 

Administratie 

Bij intervisie wordt voor, tijdens en na de intervisiebijeenkomsten gebruik gemaakt van Compass. Je kunt in Compass je intervisiegroep en/of -coach vinden en je voorbereidingen en uitkomsten voor bijenkomsten vastleggen middels de vragenlijsten en upload mogelijkheden per module. 

Kosten 

Als intervisiegroep betaal je gezamenlijk de kosten van de intervisiecoach. Het KNGF adviseert voor een KNGF intervisiecoach een uurtarief van minimaal €50 excl. BTW en excl. reiskosten, zaalhuur, catering etc. Deze prijzen zijn marktafhankelijk en kunnen verschillen tussen coaches en organisaties die KNGF intervisie organiseren. Afspraken worden gemaakt tussen deelnemer en KNGF intervisiecoach of organiserende partijen. Er zijn geen overige kosten verbonden aan het volgen van intervisie. 

Heb je interesse in intervisie? 

Wanneer je wilt starten met intervisie kun je een intervisiegroep en coach vinden via Compass. Volg de stappen die beschreven staan in de Algemene handleiding KNGF Intervisie met Modules. Voor ondersteuning van de Compass gebruik je de Handleiding webomgeving KNGF Intervisie (te vinden in Compass onder Handleiding en andere documenten). Als je een groep gevonden hebt, spreek je met elkaar af welke module jullie willen gaan volgen en wanneer en waar de eerste intervisiebijeenkomst van de module plaatsvindt. De handleiding van de specifieke module is je leidraad voor, tijdens en na de intervisiebijeenkomsten. Het is aan te raden om tijdens de tweede bijeenkomst te evalueren en te beslissen of jullie als groep en coach verder willen. 

Vragen? 

Heb je een vraag over intervisie? Kijk hier.