kngf---selectie---lr--002--mcklin-fotografie.jpg
27 juni 2023

Intervisie modules

Intervisie is vormgegeven aan de hand van modules met een eigen thema, een thema dat richting geeft aan de bijeenkomsten.

De modules zijn; communicatie, dossiervoering, proces- en uitkomstmaten, klinisch redeneren en interprofessioneel leren en samenwerken.  

Module Communicatie 

De module communicatie gaat over het bevorderen van de kwaliteit van de communicatie tussen de cliënt, zijn naasten en de fysiotherapeut. Je maakt in deze intervisiemodule gebruik van een zelfgemaakt opname tussen jou en je patiënt of je voert een schaduwopdracht uit. De analyse van de communicatie Helpt je reflecteren op jouw manier van communiceren als fysiotherapeut. Het kan je inzicht geven in de cliëntgerichtheid en effectiviteit van jouw communicatie. Wil je meer weten? Kijk hier.   

Module Dossiervoering 

De module dossiervoering geeft inzicht in de kwaliteit van de dossiervoering en het methodisch handelen van een fysiotherapeut. Je kiest zelf het dossier waar je op wilt reflecteren. Zo krijg je inzicht in de belangrijke onderdelen van dossiervoering die de kwaliteit van de zorg beïnvloeden. Wil je meer weten? Kijk hier.  

Module Proces- en uitkomstmaten 

Tijdens de module proces- en uitkomstmaten gebruik je data om je leervraag te beantwoorden. Aan de hand van je vraag verken je hoe je beschikbare informatie, uit bronnen zoals je EPD, het LDF-dashboard of andere databases, kunt gebruiken in het beantwoorden van je vraag. Dit doe je door het maken en uitvoeren van een zoekplan. Het zoeken, vastleggen, analyseren en interpreteren van gegevens speelt een belangrijke rol. Wil je meer weten? Kijk hier

Module Klinisch redeneren 

De module klinisch redeneren geeft inzicht in het proces van gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren om gezondheidsproblemen in de klinische praktijk te begrijpen en op te lossen. Voor deze module formuleer je een leervraag aan de hand van een dilemma dat je ervaart in de praktijk met één van je patiënten.  Klinisch redeneren is zowel een impliciet proces (niet bewust, moeilijk uit te leggen) als een expliciet proces (bewust, goed uit te leggen). Soms ondersteunt wetenschappelijk bewijs de beste oplossing van een fysiotherapeutisch probleem. Maar het bewijs is niet altijd voorhanden, je bent er wellicht niet mee bekend of de context voor toepassing van dat bewijs is niet geschikt. Dit bespreek je met je groep aan de hand van je eigen leervraag.  

Klinisch redeneren bij Perifeer arterieel vaatlijden is een variant van de module klinisch redeneren. Deze variant helpt je reflecteren op het behandelen en begeleiden van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Hiervoor bestaan specifieke kwaliteitsindicatoren die in de module worden gebruikt. Je kunt de module als voorbeeld gebruiken om met je intervisiegroep zelf ook specifieke indicatoren te benoemen bij een bepaalde cliëntcategorie. Wil je meer weten? Kijk hier.   

Module interprofessioneel leren en samenwerken 

De module interprofessioneel leren en samenwerken geeft ruimte voor intervisie met andere disciplines. De module helpt je om leervragen in een interprofessionele intervisiegroep te bespreken en om met elkaar te reflecteren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een reflectiemodel dat ondersteunt in het groepsproces. Je krijgt inzicht in dat wat er goed gaat bij interdisciplinaire samenwerking en welke punten aandacht verdienen. De module draagt bij aan het ontwikkelen van competenties op het gebied van interprofessioneel leren en samenwerken: als individu en als groep. Wil je meer weten? Kijk hier