31 mei 2021

Veelgestelde vragen over module interprofessioneel leren en samenwerken

De module interprofessioneel leren en samenwerken brengt zorgprofessionals met verschillende achtergronden met elkaar in contact.

Veelgestelde vragen

Als fysiotherapeut ga je rond de tafel zitten met andere zorgprofessionals, bijvoorbeeld met huisartsen, medisch specialisten, diëtisten of andere paramedici. Daar leer je elkaar en elkaars kennis en vaardigheden kennen. Dit bevordert interdisciplinaire samenwerking. 

Tijdens de intervisie bespreek je leervragen in een interprofessionele intervisiegroep en reflecteer je met elkaar. Het reflectiemodel dat we hiervoor gebruiken is ontwikkeld om het groepsproces te ondersteunen. Het geeft je helder inzicht in wat er goed gaat bij de interdisciplinaire samenwerking tijdens de intervisie en welke punten aandacht verdienen. Je ontwikkelt je competenties op het gebied van interprofessioneel leren en samenwerken als individu en als groep.

Wie mag een interprofessionele intervisiegroep begeleiden?

Wie de intervisiegroep kan begeleiden hangt af van welke zorgprofessionals  deelnemen. Als er alleen paramedici meedoen kan een KNGF-intervisiecoach de groep begeleiden en zal elke deelnemer accreditatiepunten kunnen krijgen. Doen er huisartsen of medisch specialisten mee, dan moet de begeleiding in handen zijn van een supervisor mét affiniteit met zorg van de Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches (LVSC) óf een supervisor aangesloten bij coach voor medici (CvM). Alleen dan krijgen deelnemende huisartsen/medisch specialisten hun accreditatiepunten. De begeleider van de groep is verantwoordelijk voor het aanvragen van de punten bij elke beroepsvereniging/-organisatie. Het KNGF vindt het belangrijk dat elke deelnemer ook accreditatiepunten kan krijgen in het beroepsregister voor deelname aan de intervisie. Via de websites van de LVSC en CvM kan je supervisors vinden.

Hoe stel ik een groep samen?

Als deelnemer mag je zelf bepalen met wie je intervisie wilt doen. Met welke zorgprofessionals uit jouw netwerk zou je intervisie willen doen? Vraag hen of zij interesse hebben.

Zoek voldoende mensen bij elkaar, want een intervisiegroep bestaat (verplicht) uit 5-8 deelnemers, waarvan 50% uit één discipline. Heb je voldoende deelnemers gevonden met de juiste groepssamenstelling, dan kan je op zoek naar een begeleider. Ook doe je bij ieder van de beroepsverenigingen navraag hoe de accreditatiepunten kunnen worden aangevraagd.

Ik ben supervisor en wil een interprofessionele intervisiegroep begeleiden; hoe pak ik dat aan?

Wil je als supervisor interprofessionele intervisiegroepen begeleiden, volg dan de onderstaande stappen. (Let op: aan stap 1 en 2 moet voldaan zijn, vóór het KNGF je aanmelding verwerkt).

  1. Vind in de eerste plaats een intervisiegroep die interprofessionele intervisie wil doen (en dus in samengesteld uit verschillende zorgprofessionals)
  2. Maak goede afspraken met de intervisiegroep over  jouw begeleiding als supervisor .
  3. Maak een KNGF account aan in mijnKNGF.nl en stuur een mail naar [email protected] ovv jouw KNGF relatienummer en gegevens van de deelnemers (voor-, achternaam en KNGF relatienummer).
  4. Het KNGF zorgt voor registratie in de administratie als intervisiecoach en stuurt een handleiding voor het aanmaken van groepen in Compass.
  5. Een KNGF relatienummer is verplicht voor alle deelnemers. Ook deelnemers die geen fysiotherapeut zijn kunnen dit aanmaken in mijnKNGF.nl, zonder lid te worden.

Belangrijk! Supervisoren die geregistreerd zijn mogen alleen interprofessionele intervisiemodule begeleiden en dus geen andere KNGF intervisiemodules.

Krijgen alle deelnemers accreditatiepunten toegekend? 

Deelnemers krijgen accreditatiepunten als aan de eisen van hun beroepsvereniging met betrekking tot intervisie is voldaan. Dit zijn zowel eisen aan de begeleiding als eisen m.b.t. puntenaanvraag. De eis die het KNMG stelt aan deelnemende huisartsen en medisch specialisten is dat de intervisiegroepen begeleid worden door supervisoren, aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching die affiniteit en ervaring met de zorg hebben, óf supervisoren van Coaches voor Medici.

Als deelnemer en groep ben je zelf verantwoordelijk voor het kennen van de eisen van je beroepsvereniging en het correct aanvragen van accreditatiepunten.

Waar kan ik meer informatie vinden over intervisie bij andere beroepsverenigingen?

Op de website van het KNGF vind je hier meer informatie.

Op de website van het KNMG vind je hier meer informatie.

Waar vind ik begeleiders ?

Intervisiecoaches van het KNGF kan je vinden via de zoekfunctie in Compass

Supervisoren van de LVSC vind je hier en supervisoren van CvM vind je hier. Let op dat je bij de website van de LVSC de filter specialisatie ‘intervisie (voor KNGF/KNMG)’ aan zet.

Welke beroepsverenigingen accrediteren interprofessionele intervisie?

  • KNMG – voor alle huisartsen en medisch specialisten
  • KNGF is nog in overleg met paramedische beroepsverenigingen over de accreditatie van interprofessionele intervisie door hen. Meer informatie hierover volgt.