21 augustus 2020

Veelgestelde vragen over module klinisch redeneren

De module klinisch redeneren geeft inzicht in het proces van gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren om gezondheidsproblemen in de klinische praktijk te begrijpen en op te lossen.

Veelgestelde vragen

Voor deze module breng je een casus in van één van je cliënten waarin je een dilemma ervaart bij het klinisch redeneren. Klinisch redeneren is zowel een impliciet proces (niet bewust, moeilijk uit te leggen) als een expliciet proces (bewust, goed uit te leggen). Soms ondersteunt wetenschappelijk bewijs de beste oplossing van een fysiotherapeutisch probleem. Maar het bewijs is niet altijd voorhanden, je bent er wellicht niet mee bekend of de context voor toepassing van dat bewijs is niet geschikt. Dit bespreek je met je groep aan de hand van je eigen casuïstiek. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over de module klinisch redeneren.

Hoe kan ik mijn casus voor klinisch redeneren inbrengen?

In deze intervisiemodule kun je kiezen in welke vorm je je casus inbrengt. Je kan kiezen voor een geschreven casus, een audio-opname, een video-opname of voor de aanwezigheid van een cliënt tijdens de intervisiebijeenkomst. Je uploadt je casus in Compass en beschrijft je dilemma ten aanzien van het klinisch redeneren en je leervraag. Kies een casus waarin je leervraag duidelijk naar voren komt en waar je daadwerkelijk een dilemma ervaart.    

Moet iedereen van tevoren een casus aanleveren?

Ja. Iedere fysiotherapeut uploadt in Compass een casus en beschrijft hierbij het dilemma in de besluitvorming en leervraag. Tijdens de intervisiebijeenkomsten worden één of meerdere casussen behandeld.

Hoe kan ik het klinisch redeneerproces ondersteunen?

Onderdeel van de module is het Feedbackformulier klinisch redeneren. Hierin staan een aantal indicatoren die je kunnen helpen om het klinisch redeneren te verdiepen, alternatieve benaderingswijzen te verkennen of feedback te formuleren. Je vindt de modulehandleiding op Compass.