12 maart 2021

Vragen van intervisiecoaches

Ben of wil je intervisiecoach worden en heb je een vraag? Op deze pagina vind je veelgestelde vragen door intervisiecoaches.

Ik wil intervisiecoach worden

1. Hoe word ik intervisiecoach?
Een intervisiecoach is intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen bij collega fysiotherapeuten. Dit doet de intervisiecoach door het begeleiden van intervisiegroepen. Momenteel is het KNGF druk bezig om de opleiding tot intervisiecoach te herzien om zo beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de fysiotherapeut. Om die reden is het op dit moment niet mogelijk om een opleiding tot intervisiecoach te volgen. Heb je serieuze interesse om intervisiecoach te worden? Stuur dan een mail naar intervisie@kngf.nl, dan word je door het  KNGF op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. 

2. Is er bijscholing voor intervisiecoaches?
Ja. Binnen een kwaliteitssysteem is borging een noodzakelijke voorwaarde. Een KNGF intervisiecyclus vraagt om continu evalueren en verbeteren van deelnemende fysiotherapeuten. Dat geldt ook voor KNGF intervisiecoaches. Onderdeel van de kwaliteitsborging van intervisiecoaches is het verplicht volgen van terugkomdagen en overige bij- en nascholingen. Momenteel is het KNGF druk bezig om de opleiding tot intervisiecoach en bijscholing te herzien om zo beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de fysiotherapeut. Tot die tijd wordt er geen bijscholing aangeboden.

3. Hoe kan ik aan het werk als intervisiecoach?
Intervisiecoaches kunnen zich op verschillende manieren aanbieden, bijvoorbeeld als zelfstandige aanbieder, in dienst van een marktpartij die intervisie organiseert voor groepen fysiotherapeuten, via andere organisaties/samenwerkingsverbanden die intervisie voor hun leden organiseren vanuit een rechtsvorm samen met andere intervisiecoaches. Het is aan de intervisiecoach zelf om te kiezen welke vorm passend is. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om in meerdere vormen als intervisiecoach actief te zijn. Het één sluit het ander niet uit. Je hebt als intervisiecoach dus zelf de regie hoe je je wilt presenteren aan het werkveld. De intervisiecoach geeft wel altijd intervisie volgens de intervisiemethodiek van het KNGF.

Vragen van intervisiecoaches

1. Mag ik de intervisie van mijn eigen praktijk begeleiden?
Nee. Een intervisiecoach is onafhankelijk en mag geen intervisiegroep begeleiden waarin collega’s van dezelfde praktijk (dezelfde AGB code) deelnemen.

2. Wanneer heeft een deelnemer voldaan aan intervisie?
De intervisiecoach vinkt na elke intervisiebijeenkomst in Compass aan of de intervisiedeelnemers aanwezig waren en of zij hebben voldaan aan de verwachtingen over de intervisiebijeenkomst. Hiermee bedoelen we: voorbereid zijn, een actieve houding hebben en participeren tijdens de intervisiebijeenkomst, inclusief het maken van  een ontwikkelplan op basis van de peerfeedback. Het is de verantwoordelijkheid van jou, als coach, om juist en tijdig te registreren.

3. Moet ik twee presentielijsten bijhouden; op papier en in Compass?
Ja, waarbij de digitale presentielijst in Compass leidend is. Het is van groot belang dat je als intervisiecoach deze lijst zelf invult en afvinkt. De papieren presentielijst fungeert als naslag wanneer er om bepaalde redenen controle van deelname nodig is.

4. Hoe kan ik een deelnemer toevoegen aan een groep of wisselingen doorvoeren binnen een groep als de eerste bijeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden?
De eerste bijeenkomst vindt plaats: 

Over meer dan 2 weken   

 • Groepen met 5-8 deelnemers worden 4 weken voor aanvang automatisch geactiveerd, de deelnemers ontvangen hierover een mail.
 • Je kan de groepssamenstelling zelf wijzigen door deelnemers te verwijderen of toe te voegen.
 • Het verwijderen van een deelnemer uit een groep heeft tot gevolg dat de deelnemer van de presentielijst wordt verwijderd. Ook gaat de voorbereiding indien reeds ingevuld en /of geüpload verloren in bij het verwijderen van een deelnemer.
 • Je kunt een deelnemer toevoegen als de groep het maximum van 8 deelnemers nog niet heeft bereikt. Als er 8 deelnemers in de groep staan moet er eerst een deelnemer verwijderd worden voordat er een deelnemer kan worden toegevoegd.

​​​Binnen 2 weken 
Wijzigingen kunnen niet meer worden doorgevoerd door de coach. Het KNGF of organiserende partijen kunnen alleen bij uitzondering de groepssamenstelling nog aanpassen in deze periode.  

Een verzoek aan het KNGF voor groepswijziging kan gestuurd worden naar intervisie@kngf.nl. 

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende informatie: 

 • Naam en KNGF-relatienummer van de betreffende deelnemer
 • Naam en KNGF-relatienummer van de coach
 • Groepsnaam; zoals vermeld in Compass
 • Reden van wijziging  

Onvolledige verzoeken kunnen niet in behandeling worden genomen. 

5. Hoe kan ik een deelnemer toevoegen aan een groep of wisselingen doorvoeren binnen een groep als de eerste bijeenkomst al heeft plaatsgevonden?

Groepswijzigingen na de eerste bijeenkomst betreffen uitzonderingen. Uitgangspunt is dat de intervisiecyclus (2 bijeenkomsten) gevolgd wordt met dezelfde groep deelnemers. Een uniforme groep heeft een positieve invloed op de opbrengsten van de intervisiebijeenkomsten. Wijzigingen na de eerste bijeenkomst betreffen dan ook uitzonderingen.

Een verzoek voor een groepswijziging kan worden ingediend bij het KNGF of één van de organiserende partijen (wanneer deze de intervisiecoach faciliteert).  

Een verzoek aan het KNGF kan je sturen naar  intervisie@kngf.nl. 

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende informatie: 

 • Naam en KNGF-relatienummer van de betreffende deelnemer(s)
 • Naam en KNGF-relatienummer van de coach
 • Groepsnaam; zoals vermeld in Compass
 • Reden van wijziging  

Onvolledige verzoeken kunnen niet in behandeling worden genomen. 

6. Ik kan een deelnemer niet toevoegen aan de groep. Hoe los ik dat op?
Deelnemers moeten eerst een keer inloggen in Compass (kngf.exata.nl) voordat ze kunnen worden toegevoegd aan een groep.  Inloggen in Compass kan met dezelfde inloggegevens als voor MijnKNGF. Er wordt automatisch een account aangemaakt. Hierna kunnen de deelnemers toegevoegd worden aan de intervisiegroep. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kan de deelnemer een mail sturen naar ledenadministratie@kngf.nl o.v.v. naam en KNGF relatienummer.

7. Ik kan geen presentielijst aanmaken in Compass: melding datum ontbreekt
Als je bij het aanmaken van de presentielijst in het drop down menu ‘Invalid date’ ziet staan dan ontbreekt de datum van de tweede intervisiebijeenkomst. Vul de datum aan in het scherm intervisiegroep wijzigen. Dit kan in het tabblad groep overzicht en vervolgens onderaan de pagina de knop wijzigen (potloodje).  Maak nu een presentielijst aan. 

8. Hoe komt het dat de deelnemers hun vragenlijst niet zien?
Bij het aanmaken van een groep dient de coach de module keuze vast te leggen. Alleen de vragenlijsten behorend bij deze module worden beschikbaar gesteld en zijn zichtbaar voor de deelnemers.  
 
Een deelnemer vindt de vragenlijsten via de volgende stappen.   

Stap 1:  Zoek de betreffende intervisiegroep achter de tegel Mijn intervisiegroepen 

Stap 2: Klik op de juiste groep 

Stap 3: Kies de module die je met de groep volgt (in dit voorbeeld module 3) 

Stap 4: De vragenlijsten staan onder de tegel voorbereiding. De vragenlijsten kan je openen door dubbel te klikken op een vragenlijst of via de knop openen (potloodje). 

Let op: Alleen de vragenlijsten van de aangegeven module worden geactiveerd, dit kan niet meer gewijzigd worden. 

9. Hoe werkt het archiveren van een groep, wanneer en hoe doe ik dat?
Als intervisiecoach ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van de intervisiegroep. Je archiveert een intervisiegroep uiterlijk 4 weken na de tweede bijeenkomst. Dit is ook de deadline voor het uploaden van de ontwikkelplannen door de deelnemers.

 Voor het archiveren moeten: 

 • De presentielijsten correct zijn ingevuld. Wijzigen van de presentielijst is niet meer mogelijk na archiveren. 
 • Ontwikkelplannen zijn ingevuld door de deelnemers. Na archiveren kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd in de ontwikkelplannen. Wel zijn de ontwikkelplannen nog in te zien door de deelnemers onder ‘Mijn archief: ontwikkelplannen’.  
 • Voorbereidingen in de vorm van vragenlijsten en uploads binnen de groep worden verwijderd.  

Attendeer de deelnemers voordat je archiveert over de gevolgen van het archiveren van de groep. Om een groep te archiveren, klik je binnen Compass op de betreffende intervisiegroep. In het tabblad ‘Groep overzicht’ klik je onderin het scherm op ‘Archiveer groep’. Zie voor meer informatie de ‘Handleiding webomgeving Intervisiecoach’ in Compass onder ‘Handleidingen en overige documenten’.

10. Mag een externe organisatie om mijn inloggegevens van Compass vragen?
Het kan voorkomen dat een organisatie die KNGF intervisie organiseert om jouw inloggegevens in Compass vraagt om vanuit jouw account als intervisiecoach groepen in te kunnen voeren. Wij adviseren om je inlogcode niet te delen. Jouw inlogcode in Compass is namelijk ook de inlogcode voor andere (persoonlijke) portals. Bij het delen van die inlogcode kan de privacy van de intervisiegroep (coach en intervisiedeelnemers) in het geding komen. Het KNGF draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De eventuele gevolgen van het delen van jouw persoonlijke Compass-inloggegevens zijn  jouw eigen verantwoordelijkheid en kan leiden tot verwijdering uit Compass. Weetje: externe partijen hebben de mogelijkheid om via een eigen account groepen en coaches te linken, waardoor delen van persoonlijke inloggegevens overbodig is.

11. Is er een evaluatieformulier om feedback te ontvangen als intervisiecoach?
Ja, er is een evaluatieformulier beschikbaar in Compass waarmee intervisiedeelnemers de intervisiesessie en intervisiecoach kunnen evalueren.