21 augustus 2020

Veelgestelde vragen over de modules

De meest gestelde vragen over intervisie met modules vind je terug op deze pagina.

Wat zijn intervisiemodules?

Intervisiemodules zijn ontwikkeld in samenwerking met de wetenschappelijke partner IQ Healthcare en ondersteunen de intervisiedeelnemers bij de intervisiesessie. Elke module heeft een ander onderwerp en andere focus, gebaseerd op de competenties van de fysiotherapeut uit het beroepscompetentieprofiel, waardoor het aansluit bij de ontwikkeling van de fysiotherapeut. In de toekomst volgt uitbreiding van het module-aanbod.

Mag ik zelf een intervisiemodule kiezen of doe je dat als groep?

In overleg met de intervisiecoach kies je als groep welke module je gaat volgen.

Kunnen modules gecombineerd worden binnen 1 intervisiecyclus?

Nee, een  intervisiecyclus bestaat uit  2 bijeenkomsten waarin  één module besproken wordt.

Hoe is de toestemming en privacy geregeld?

Het online aspect van de intervisie wordt uitgevoerd binnen Compass. Als een deelnemer gegevens en bestanden binnen Compass uploadt, zijn deze alleen inzichtelijk binnen de intervisiegroep van de betreffende deelnemer. Een maand nadat de intervisiegroep is gearchiveerd, worden de geüploade dossiers en/of video’s definitief verwijderd. Compass is een webapplicatie die door CompuSense Business Avionics B.V wordt beheerd. CompuSense is ISO-gecertificeerd; de applicatie voldoet aan de Information Security Management Standard conform ISO 27001.

Meestal zijn cliënten welwillend om mee te werken aan professionalisering, wanneer je dit (belang) goed kunt uitleggen. Je kunt voor dit doel gebruikmaken van de 'Brief voor de cliënt' en het 'Informed Consent formulier' in Compass.

Moet ik toestemming vragen aan mijn cliënt voor het gebruik van zijn of haar gegevens?

Tijdens de intervisie wordt o.a. gebruik gemaakt van EPD's, video’s, audio fragmenten, en/of rapportages uit de LDF of van het meetbureau. Als het gaat om cliëntgegevens is het belangrijk dat dit anoniem gebeurt om te voorkomen dat de informatie terug te herleiden is naar de persoon. Ook ben je als fysiotherapeut verplicht om toestemming te vragen aan je cliënt voor het gebruik van zijn gegevens tijdens de intervisie. Je kunt hiervoor gebruik maken van de 'Brief voor de cliënt' en het 'Informed Consent formulier' opgesteld in Compass.

Het geüploade materiaal in Compass wordt alleen gedeeld binnen de intervisiegroep en is alleen beschikbaar op de beveiligde website, die speciaal gebouwd is voor deze vorm van intervisie. De gedeelde informatie (EPD's, video’s etc.) wordt niet langer bewaard dan nodig en ongeveer één maand na het archiveren van de intervisiegroep definitief uit Compass verwijderd.

Wat is het verschil tussen intervisie met modules en intervisie met handelingsdilemma’s en waarom wordt hier onderscheid in gemaakt?

Intervisie met modules en handelingsdilemma’s zijn verschillend, tegelijkertijd is de ene vorm van intervisie niet beter dan de andere. Door onderscheid te maken in twee vormen kunnen verwachtingen vooraf beter worden afgestemd. Als fysiotherapeut kies je zelf welke vorm het best bij jou past. Het is ook mogelijk om af te wisselen tussen de twee intervisievormen.

Intervisie met modules is evaluerend en beoordelend van aard, waarbij de modules de basis vormen voor reflectie voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomst. De modules bieden structuur en bevatten een uitgeschreven proces voor het uitvoeren van intervisiebijeenkomsten voor coaches en deelnemers. Deze vorm richt zich vooral op het fysiotherapeutisch handelen van de professional.  Intervisie met handelingsdilemma’s is coachend en open van aard en heeft een vrijer karakter waarbij het handelingsdilemma de basis is voor reflectie tijdens de bijeenkomst. Deze vorm richt op de professional en hoe hij/zij als persoon in zijn/haar vak staat.