kngf---selectie---lr--032--mcklin-fotografie.jpg
21 augustus 2020

Algemene vragen over intervisie

Heb je een vraag over intervisie? De meest gestelde vragen over intervisie in het algemeen vind je terug op deze pagina.

De meest gestelde vragen

1. Wat is intervisie?

Intervisie is een moderne manier van scholing. Bij intervisie staat reflectie centraal en leer en ontwikkel je dus door middel van zelfreflectie en reflectie met mededeelnemers. Reflecteren kan beschreven worden als het bewust en doelgericht integreren van het denken, voelen, willen en handelen (de persoonlijke aspecten). Bij intervisie wordt dit gedaan in relatie tot de uitoefening van het beroep (de beroepsaspecten). Onder begeleiding van een intervisiecoach staan deelnemers stil bij verschillende elementen die belangrijk zijn voor het beroep en het individu.

2. Waarom is intervisie onderdeel van KRF NL?

Intervisie is een belangrijke pijler binnen KRF NL en een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het KNGF. Het KNGF ziet de meerwaarde van deze manier van scholing en moedigt fysiotherapeuten aan om deel te nemen aan intervisie.

Intervisie heeft meerdere voordelen. Ten eerste kun je door intercollegiaal contact leren van en met elkaar. Ten tweede ligt de nadruk op het evalueren van het toepassen van kennis en vaardigheden en niet zozeer op het vergaren van nieuwe kennis. Een wezenlijk andere manier van leren dus, en daarom een goede toevoeging aan het scholingsaanbod.

Voor intervisie worden punten toegekend vanuit de lijst met veel voorkomende (scholings)activiteiten. Dat betekent dat je accreditatiepunten ontvangt voor het volgen van intervisie in het vrij deel van KRF NL. De hoeveelheid punten is afhankelijk van de vorm van intervisie die je volgt.

3. Hoe wordt KNGF intervisie uitgevoerd?

KNGF intervisie vindt plaats in een groep van 5-8 deelnemers uit minimaal 2 verschillende locaties onder leiding van een KNGF gecertificeerde intervisiecoach. De KNGF intervisiecoach is onafhankelijk van de praktijken die participeren binnen de intervisiegroep.

De exacte invulling van een intervisiebijeenkomst is afhankelijk van de vorm van intervisie die je volgt.

4. Voor wie is KNGF intervisie? 

KNGF intervisie is beschikbaar voor alle fysiotherapeuten die in KRF NL geregistreerd staan.

5. Is KNGF intervisie verplicht?

Nee, intervisie is voor alle KRF NL geregistreerden vrijwillig.

6. Hoeveel tijd kost intervisie? En krijg ik accreditatiepunten voor KNGF intervisie?

De tijdsinvestering voor deelname aan intervisie is afhankelijk voor de vorm die je kiest. Uitgangspunt bij beide vormen van intervisie is 1 uur = 1 punt. De punten tellen in het beroepsgerelateerde deel en zijn niet gemaximeerd.

7. Wat zijn de kosten van de KNGF intervisie?

Als intervisiegroep betaal je gezamenlijk de kosten van de intervisiecoach. Er zijn geen overige kosten verbonden aan het volgen van intervisie. Het KNGF adviseert voor een KNGF intervisiecoach een uurtarief van minimaal €50 excl. BTW en excl. reiskosten, zaalhuur, catering etc. Deze prijzen zijn marktafhankelijk en kunnen verschillen tussen coaches en organisaties die KNGF intervisie organiseren. Afspraken worden gemaakt tussen deelnemer en KNGF intervisiecoach of organiserende partijen.