Laatste nieuws

05 september 2023
KNGF oneens met concept Leidraad Zorgcontractering van ACM

Op 14 juli jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de concept Leidraad Brancheorganisaties en Zorgcontractering. Hierin worden de mogelijkheden en grenzen beschreven die brancheorganisaties (zoals het KNGF) hebben om hun leden bij te staan in hun individuele onderhandelingen over de contractering van zorg.

Lees verder
22 augustus 2023
Voornemen minister Kuipers: BIG-nummer alleen nog verstrekken op verzoek

De verplichting voor zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, om hun BIG-nummer actief te vermelden op websites en in hun e-mailondertekening gaat verdwijnen. Dit voornemen van minister Ernst Kuipers blijkt uit een verzamelbrief over de Wet BIG die de minister van VWS op 26 juni 2023 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder
01 augustus 2023
'Wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst'

Beroepsverenigingen eerstelijn KNMP, KNGF, KNOV en LHV vinden het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst. In een gezamenlijke reactie pleiten zij onder meer om de vrije artsen-zorgverlenerskeuze niet te beperken.

Lees verder
25 juli 2023
Jaarverantwoording twee jaar uitgesteld

Afgelopen jaren heeft KNGF zich samen met de Eerstelijnscoalitie fel verzet tegen de ongebreidelde administratieve lastentoename door de WTZa. Met name de jaarverantwoording legt bij praktijken hoge verantwoordingseisen neer.

Lees verder
18 juli 2023
Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2024

Op 29 juni jl. vergaderde de Tweede Kamer over de door minister Kuipers (VWS) voorgestelde wijzigingen van het basispakket. Daaruit volgen enkele wijzigingen die van belang zijn voor de fysiotherapie.

Lees verder
11 juli 2023
Regiobeelden herzien: de juiste zorg naar de juiste plek

Hoe breng je de juiste zorg naar de juiste plek? En hoe zorg je voor een toekomstbestendige visie voor de zorg in de regio? De juiste data is daarbij onmisbaar. Begin deze maand heeft de Juiste Zorg op de Juiste Plek de regiobeelden herzien en gepubliceerd.

Lees verder
Position paper over zorgverzekeringsstelsel gedeeld met Kamerleden
22 juni 2023
Position paper over zorgverzekeringsstelsel gedeeld met Kamerleden

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en VvOCM onderstrepen in de position paper Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel de noodzaak dat fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering verzekerd moet worden.

Lees verder
15 juni 2023
Gezamenlijke verklaring KNGF en SKF

Tijdens de ALV van 1 februari jl. is een motie aangenomen met een oproep aan het bestuur om de samenwerking KNGF-SKF opnieuw tot stand te brengen. Dit n.a.v. het vastlopen van de gesprekken tussen KNGF en SKF in januari van dit jaar.

Lees verder
07 juni 2023
Nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg

KNGF, PPN, ZN, Vektis en EPD leveranciers hebben samen een nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg ontwikkeld. Deze maakt gebruik van betere techniek (XML) en sluit aan bij de generieke declaratiestandaard die in de toekomst voor alle zorgsoorten gaat worden ingezet. De nieuwe standaard gaat in per 1 juli 2024.

Lees verder
20 januari 2023
Betalingen aan derden voor 1 februari 2023 melden bij de Belastingdienst

Werk je met zzp’ers in je praktijk, dan heb je een zogenoemde fiscale ‘renseigneringsverplichting’. Dit betekent dat betalingen die je in 2022 hebt gedaan aan bijvoorbeeld waarnemers of praktijkmedewerkers moet doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat om betalingen aan niet-werknemers die in 2022 zijn gedaan zonder btw (bijvoorbeeld op basis van de medische vrijstelling). Praktijken die inhoudingsplichtig zijn of een uitnodiging hebben ontvangen van Belastingdienst moeten de gevraagde gegevens uiterlijk op 31 januari 2023 aanleveren.

Lees verder