25 juli 2023

Jaarverantwoording twee jaar uitgesteld

Afgelopen jaren heeft KNGF zich samen met de Eerstelijnscoalitie fel verzet tegen de ongebreidelde administratieve lastentoename door de WTZa. Met name de jaarverantwoording legt bij praktijken hoge verantwoordingseisen neer. Vrijwel alle fysiotherapiepraktijken moeten jaarverantwoording afleggen vóór 31 december 2023. In het debat van 5 juli jl. heeft minister Helder van Langdurige Zorg de toezegging gedaan dat zij voor de jaarverantwoording “de pauzeknop” voor twee jaar zal indrukken. Deze uitspraak is een mooi succes van de langdurige gezamenlijke lobby-inspanningen. Tot slot is twee dagen na het debat een amendement op de wet ingediend.

Wat betekent dit voor praktijken?

Fysiotherapiepraktijken hoeven de komende twee jaar geen jaarverantwoording in te dienen. Alleen als de toezegging van de minister controversieel wordt verklaard op 12 september 2023 -wat zeer onwaarschijnlijk is- kan dit nog veranderen. Er is brede steun voor het pauzeren van de jaarverantwoording bij een ruime meerderheid van de partijen. De uitspraak van de minister betekent een verschuiving in de opstelling van de overheid.

Wat houdt het amendement in?

GroenLinks en CDA hebben gezamenlijk een amendement opgesteld om de jaarverantwoording voor de kleinste praktijken te verlichten. Zij stellen voor dat praktijken met maximaal 10 zorgverleners worden uitgezonderd. Als het onderwerp niet controversieel wordt verklaard, kan er gestemd worden over het amendement.

Welke verplichtingen brengt de Wtza nog meer?

Afhankelijk van de situatie in je praktijk heb je te maken met een meldplicht, vergunningsplicht, intern toezichthouder en eisen aan de financiële administratie. Lees in de KNGF Wtza Handreiking wat op jouw praktijk van toepassing is.

Wat heeft KNGF al bereikt in de lobby?

KNGF trekt samen met de Eerstelijnscoalitie op in de lobby. Eerder heeft VWS al de plicht van een accountantscontrole voor kleine zorgaanbieders losgelaten en werd de termijn voor het indienen van de jaarverantwoording verruimd.