18 juli 2023

Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2024

Op 29 juni jl. vergaderde de Tweede Kamer over de door minister Kuipers (VWS) voorgestelde wijzigingen van het basispakket. Daaruit volgen enkele wijzigingen die van belang zijn voor de fysiotherapie.

Paramedische herstelzorg na Covid-19 verlengd tot 1 januari 2025

In afwachting van het advies van het Zorginstituut - wat kan leiden tot een definitieve opname van deze herstelzorg in het basispakket - heeft de minister van VWS besloten dat deze aanspraak verlengd wordt tot 1 januari 2025. Hierdoor kunnen ook patiënten die sinds het voorjaar van 2023 besmet zijn geraakt of nog besmet worden en op verwijzing van huisarts of medisch specialist, gebruik blijven maken van deze zorg. Voor deze zorg geldt het wettelijk eigen risico van 385 euro.

Valpreventieve beweeginterventie bij ouderen met een hoog valrisico opgenomen in het basispakket

In het coalitieakkoord van het huidige demissionaire kabinet is opgenomen dat ouderen met een verhoogd valrisico in aanmerking moeten komen voor een valpreventieve beweeginterventie. Ouderen met een matig valrisico komen in aanmerking voor een valpreventieve beweeginterventie die hun wordt aangeboden vanuit het gemeentelijk domein. Ouderen met een hoog valrisico komen – nadat het valrisico door middel van een screening nader beoordeeld is – vanaf 2024 in aanmerking voor een valpreventieve beweeginterventie vergoed vanuit het basispakket. Het is de verwachting van het KNGF dat zorgverzekeraars pas komend najaar starten met de contractering omdat nu nog gewerkt wordt aan alle (rand)voorwaarden.

Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn afspraken gemaakt over het inrichten van ketenaanpakken gericht op preventie en gezondheid over de verschillende domeinen (ZVW, WPG, WMO, Jeugdwet) heen. De ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen is gebaseerd op het landelijk gedragen model van Kind Naar Gezonder Gewicht en bestaat onder andere uit de inzet van een Gecombineerde Leefstijl Interventie voor kinderen (<18) en de inzet van de Centrale Zorgverlener. Vanaf 2024 wordt deze twee interventies opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Het is de verwachting van het KNGF dat in het najaar van 2023 de contractering van deze interventies door de zorgverzekeraars zal worden gestart.