position-paper.png
22 juni 2023

Position paper over zorgverzekeringsstelsel gedeeld met Kamerleden

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en VvOCM onderstrepen in de position paper Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel de noodzaak dat fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering verzekerd moet worden.

Op woensdag 21 juni debatteerde de Vaste Kamercommissie VWS met minister Kuipers over het zorgverzekeringsstelsel. In het debat kwamen diverse onderwerpen aan de orde zoals de eigen bijdrage, de rol van de zorgverzekeraars en de samenstelling van het basispakket. Bij dat laatste onderwerp ging het ook over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg binnen het basispakket en de maatschappelijke meerwaarde hiervan.

Vooraf hebben het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en VvOCM een position paper aan de Kamerleden gestuurd. Hieronder lees je meer over de inhoud van dit paper en de uitkomsten van het debat op hoofdlijnen.

Meer over het position paper

In het position paper Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel onderstrepen KNGF en VvOCM de noodzaak dat fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering verzekerd moet worden. Met een terugkeer van alle fysio- en oefentherapie in het basispakket kunnen beweegzorgprofessionals in samenwerking met andere zorgaanbieders binnen de eerste lijn optimaal passende zorg bieden aan patiënten. Verder hebben we in het paper de wens uitgesproken om het maatschappelijk effect van fysio- en oefentherapie terug in het basispakket te laten onderzoeken. Deze social impact analyse kan een waardevolle toevoeging vormen op de lopende budget impact analyse (BIA). De BIA richt zich uitsluitend op de financiële impact op het zorgbudget. Net als KNGF vindt VvOCM dat een te smalle benadering. We zien graag een bredere blik op wat fysio- en oefentherapie maatschappelijk kunnen bijdragen vanuit het basispakket. De Kamerleden Van den Berg (CDA) en Ellemeet (GroenLinks) hebben de minister gevraagd of hij hiervoor voelt. Helaas gaf de minister aan hier geen meerwaarde in te zien. Volgens hem zou uit de BIA en andere onderdelen van het lopende overleg over passende aanspraak voor fysio- en oefentherapie al duidelijk worden hoe ze bijdragen aan de versterking van de eerstelijnszorg. Inmiddels is door Kamerlid Van den Berg (CDA) een kort vervolgdebat in de plenaire zaal van de Kamer aangevraagd. Hopelijk wordt dan een motie over de social impact analyse ingediend.

Besluitvorming in 2024

Tijdens het debat vroeg Kamerlid Dijk (SP) aan minister Kuipers hoe hij vindt dat het met de gesprekken over passende aanspraak fysio- en oefentherapie gaat. De minister schetste hoe samen met de vertegenwoordigers van de beroepsgroepen, zorgverzekeraars en patiënten intensief wordt gewerkt aan een advies dat voor het eind van 2023 aan hem moet worden aangeboden. In 2024 komt de minister dan met een besluit, zodat eventuele wijzigingen in de aanspraak voor fysio- en oefentherapie met ingang van 2025 kunnen worden doorgevoerd.