07 juni 2023

Nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg

KNGF, PPN, ZN, Vektis en EPD leveranciers hebben samen een nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg ontwikkeld. Deze maakt gebruik van betere techniek (XML) en sluit aan bij de generieke declaratiestandaard die in de toekomst voor alle zorgsoorten gaat worden ingezet. De nieuwe standaard gaat in per 1 juli 2024.

Dit is er verbeterd:

  • Het onderscheid links/rechts/beide is opgenomen bij de aandoeningen waar dit relevant is.
  • Het is duidelijk welke zittingen (prestaties) bij elkaar horen (relevant voor patiënten met Zvw-aanspraak en bij trajectfinanciering).
  • Minder administratieve lasten voor het declareren van “de eerste 20 behandelingen” voor patiënten met aanspraak uit de Zvw. Patiënten ontvangen een beveiligde mail (eventueel geprint) met het aantal uitgevoerde behandelingen zodat praktijken bij de patiënt het juiste aantal eerder uitgevoerde behandelingen kunnen nagaan door dit op te vragen.
  • Declaraties voor patiënten met een buitenlandse zorgverzekering zijn  geautomatiseerd. 
  • De AGB code van de “werkelijke zorgverlener” wordt altijd op de factuur vermeld. Uitzonderingen zijn zorgverleners in opleiding of incidentele vervanging.
  • De CSI codelijst heeft een duidelijke naam gekregen: Aanspraakcodelijst. 
  • Er is één inhoudelijke wijziging op de aanspraakcodelijst. Vanaf ingang van deze standaard kunnen behandelingen voor kinderen gedeclareerd worden op CSI code 003. De CSI codes 004 t/m 007 worden geschrapt omdat er voor het bepalen van de aanspraak geen onderscheid met CSI code 003 is.
  • Elke zorgsoort heeft zijn eigen prestatiecodelijst. Voor fysiotherapie is dat PrestatieCodeLijst (PCL) 073. Declaratie van de GLI,  valpreventie en innovaties zijn opgenomen op de prestatiecodelijst GLI (PCL 079). In geval van specifieke afspraken met de verzekeraar wordt er gedeclareerd met prestaties van codelijst overig (PCD 081). De prestatiecodelijsten zijn nog niet gepubliceerd, deze volgen nog.
  • Voor GZSP patiënten kan de regiebehandelaar in een daarvoor bestemd veld worden opgenomen (nu kan dat alleen op het veld ‘verwijzer’). Ook is een veld toegevoegd zodat duidelijk is dat het direct duidelijk is dat het een GZSP patiënt is en facturen vaker in één keer goed afgehandeld kunnen worden.

Wij adviseren je om je leverancier te attenderen op de wijzigingen zodat zij deze tijdig kunnen inbouwen. Mocht je zelf software hebben ontwikkeld om te kunnen declareren, geef dit dan door aan KNGF via [email protected].

Nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg