29 maart 2023

Subsidieronde ‘Postdocs’ 2023

Het Wetenschappelijke College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF richt zich op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de onderbouwing van het fysiotherapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk met als doel om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. In september 2023 zijn de drie onderzoeksprojecten bekend gemaakt die subsidie ontvangen.

 
 

Doel van de call

Het WCF wil een deel van haar onderzoeksbudget exclusief besteden aan de groep postdoc onderzoekers. Hiermee geven we een extra impuls aan de relevantie en impact van promotieonderzoek, vergroot het de carrièrekansen van deze onderzoekers en komen er antwoorden op kennisvragen uit de Onderzoeksagenda. Het gaat daarom om een persoonsgebonden subsidie. In deze call wordt een innovatieve aanpak en design toegejuicht. Deze call is inmiddels gesloten.

Nieuwsbericht september 2023 - subsidies toegekend

Tijdens de WCF Wetenschapsdag is bekend gemaakt aan wie de subsidies zijn toegekend:

  • Emma Verwaaijen - Unraveling the Impact of Dexamethasone Treatment on Muscle and Physical Functioning in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia. Lees meer
  • Hanneke van Dijk-Huisman - Implementation of Hospital Fit within usual care physiotherapy of hospitalised patients. Lees meer
  • Niek Koenders - Tailored REcommandations for cardiac rehabilitation based on patients’ neeDs. Lees meer

Achtergrondinformatie

Budget voor drie voorstellen, één gericht op Oncologie

Het WCF stimuleert, initieert en financiert, in opdracht van het KNGF, wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het invullen van de meest urgente kennishiaten voor de fysiotherapie. Deze kennishiaten zijn geformuleerd als onderzoeksvragen in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’. Er is een totaalbudget van € 290.000,- beschikbaar, waarmee gestreefd wordt drie voorstellen te financieren.

Eén van de gesubsidieerde projecten in deze call zal specifiek gericht zijn op het expertisegebied Oncologie. Hiervoor is € 90.000, - beschikbaar. Voor die subsidie werkt het KNGF/WCF samen met de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL) en het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK). Voor de voorstellen gericht op andere onderzoeksgebieden kan maximaal € 100.000, - aangevraagd worden.

Wie kan aanvragen?
  • De hoofdaanvrager is opgeleid tot fysiotherapeut en als ‘early career researcher’. De definitie van early career researcher is een promovendus, waarvan het manuscript is goedgekeurd door de leescommissie vóór de deadline van deze onderzoekscall of een onderzoeker die maximaal 3 jaar geleden is gepromoveerd.
  • De hoofdaanvrager is een onderzoeker in het domein van de fysiotherapie/ bewegend functioneren en moet hebben laten zien te beschikken over uitstekende competenties en motivatie op het gebied van onderzoek.
Wat kan worden aangevraagd?

Voor de call is een totaalbudget van € 290.000, - beschikbaar, waarmee gestreefd wordt drie voorstellen te financieren. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal € 100.000, - aangevraagd worden. Er is budget beschikbaar voor één voorstel op het gebied van de oncologie. Hiervoor kan maximaal € 90.000, - aangevraagd worden.

Aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen uiterlijk tot donderdag 8 juni 12.00 uur ingediend worden via [email protected].

Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren:

  • Een specifiek formulier voor de onderzoeksaanvragen gericht op de doelgroep oncologiepatiënten 
  • Een formulier voor onderzoeken gericht op andere onderwerpen

Het aanvraagformulier moet volledig en in het Engels (m.u.v. de lekensamenvatting) worden ingevuld en ondertekend door de hoofdaanvrager. Een door de betrokken universiteit of hogeschool getekende intentie- en matchingsverklaring moet worden meegestuurd.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen per e-mail met Pieteke van Weperen MSc. via [email protected].