postdoc-2023-hanneke-van-dijk.jpg
04 juni 2024

Postdoc call 2023: Hanneke van Dijk-Huisman

Het postdoc onderzoek ‘Implementation of physical activity monitoring within usual care physiotherapy of hospitalized patients’* van Hanneke van Dijk-Huisman is een van de drie projecten waarin in de postdoc call 2023 subsidie is toegekend door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF.

Tijdens een ziekenhuisopname bewegen patiënten weinig, wat bijdraagt aan negatieve gezondheidsuitkomsten. Het is daarom belangrijk dat er tijdens de ziekenhuisopname aandacht is voor het stimuleren van het beweeggedrag. Dit onderzoek richt zich op de implementatie van een app die het beweeggedrag monitort van ziekenhuispatiënten. De app biedt patiënten en zorgverleners inzicht in het beweeggedrag, de mate van zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten, informatie over het bewegen en oefenprogramma’s. Eerdere studies tonen aan dat het gebruik van zo'n app het beweeggedrag van patiënten verhoogt, wat gunstige effecten heeft op herstel en verblijfsduur in het ziekenhuis.

Dit onderzoek beoogt de app in de reguliere fysiotherapeutische zorg te implementeren en de effectiviteit van de implementatiestrategieën te evalueren. Tevens wordt het effect van de implementatie onderzocht door te onderzoeken in welke mate patiënten na de implementatie meer gaan staan en lopen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ziekenhuispatiënten die in staat zijn om deze app gedurende ten minste drie dagen te gebruiken en die functioneel onafhankelijk zijn of verwacht worden binnen 2-3 dagen onafhankelijk te worden.

Het project omvat een mixed-methods aanpak, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden verzameld via de beweegsensor, focusgroepinterviews en surveys onder belanghebbenden.

De resultaten van dit onderzoek zullen dienen als basis voor de implementatie van de app in andere Nederlandse ziekenhuizen, wat bijdraagt aan een verbeterd herstelproces en een efficiëntere zorgverlening.

Postdoc call 2023

Het WCF besteedt een deel van haar onderzoeksbudget exclusief aan de groep postdoc onderzoekers. Hiermee geeft zij een extra impuls aan de relevantie en impact van promotieonderzoek en vergroot de carrièrekansen van deze onderzoekers. Vanuit de WCF Postdoc call 2023 met een totaalbudget van €290.000 worden drie projecten gefinancierd. Eén van de gesubsidieerde projecten is specifiek gericht op de Oncologie en voor deze subsidie werkt KNGF/WCF samen met het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL).

 

* rectificatie (juni 2024):

Eerder had dit onderzoek een andere titel waarin de naam van de app Hospital Fit werd genoemd. Doordat Hospital Fit niet meer in de zorg ingezet kan worden, heeft het onderzoek van Hanneke van Dijk – Huisman vertraging opgelopen. Er is nu een nieuwe vergelijkbare app gevonden, waardoor haar onderzoek van start gaat onder de nieuwe naam: ‘de implementatie  van monitoring van beweeggedrag binnen de reguliere fysiotherapiezorg voor patiënten tijdens een ziekenhuisopname’.