postdoc-call-niek-koenders.jpg
24 oktober 2023

Postdoc call 2023: Niek Koenders

Het postdoc onderzoek ‘Tailored REcommandations for cardiac rehabilitation based on patients neeDs’ van Niek Koenders is een van de drie projecten waaraan in de postdoc call 2023 subsidie is toegekend door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF.

Niek Koenders: “Iedere patiënt wil graag zorg op maat, aangepast op eigen behoeften. Dit kunnen wij - fysiotherapeuten - perfect aanbieden! Het is wel belangrijk eerst te onderzoeken welke behoeften patiënten hebben. In dit project genaamd “TailoRED” gaan we hartrevalidatie behoeften onderzoeken van patiënten met een thoracale aortadissectie, coronaire hartziekten en hartfalen. Het project wordt uitgevoerd in vier stappen:

  • We krijgen inzicht in de behoeften van patiënten door bestaand kwalitatief onderzoek te analyseren.
  • We verkennen behoeften van Nederlandse patiënten door een nieuw kwalitatief onderzoek uit te voeren.
  • We presenteren verschillende behoeften van patiënten in een KNGF Hartrevalidatie richtlijnmodule.
  • We verbeteren de richtlijnontwikkeling methode zodat behoeften verwerkt worden tot richtlijnadviezen.

Na dit project hebben fysiotherapeuten meer inzicht in de hartrevalidatie behoeften van patiënten met een thoracale aortadissectie, coronaire hartziekten en hartfalen. Vervolgens kunnen fysiotherapeuten de behandeling nog meer op maat aanpassen. Hiermee is het doel de deelname aan en effectiviteit van hartrevalidatie te verbeteren. Voor iedere patiënt zorg op maat, aangepast op eigen behoeften!”

Postdoc call 2023

Het WCF besteedt een deel van haar onderzoeksbudget exclusief aan de groep postdoc onderzoekers. Hiermee geeft zij een extra impuls aan de relevantie en impact van promotieonderzoek en vergroot de carrièrekansen van deze onderzoekers. Voor de WCF Postdoc call 2023 met een totaalbudget van €290.000 zijn drie projecten gefinancierd. Eén van de gesubsidieerde projecten is specifiek gericht op de Oncologie en voor deze subsidie werkt KNGF/WCF samen met de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL) en het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK).