Informatiestandaarden en technologie

Veilig inloggen verplicht met ID check
06 oktober 2023
Veilig inloggen verplicht met ID check

Fysiotherapiepraktijken moeten er voor zorgen dat fysiotherapeuten en hun patiënten veilig online kunnen inloggen. Zij moeten werken met leveranciers die minimaal 2-factor identificatie én een eenmalige ID-check aanbieden.

Lees verder
Informatiebeveiliging
24 augustus 2021
Informatiebeveiliging

Fysiotherapiepraktijken moeten patiëntgegevens en gegevens van werknemers goed beveiligen. Dit betekent veel meer dan alleen een gecertificeerd EPD. Hier enkele tips over beveiliging.

Lees verder
Voorwaarden aan je Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
24 augustus 2021
Voorwaarden aan je Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Het EPD moet aan eisen op het gebied van dossiervoering, informatiebeveiliging en opslag voldoen. Je leest er hier alles over.

Lees verder
KNGF-bestuur onderschrijft visie, missie en doelstellingen Informatieberaad
30 september 2020
KNGF-bestuur onderschrijft visie, missie en doelstellingen Informatieberaad

De missie, visie en doelstellingen van het Informatieberaad richten zich op de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt.

Lees verder
Zorginformatiestandaarden
28 augustus 2020
Zorginformatiestandaarden

Als computers in de zorg goed met elkaar samenwerken, verlopen processen efficiënter, worden doublures voorkomen en minder fouten gemaakt.

Lees verder
(Patiënten)communicatie: helder en eenduidig
26 augustus 2020
(Patiënten)communicatie: helder en eenduidig

Bij uitwisseling van medische informatie kan onvoldoende nauwkeurig taalgebruik zowel patiënt als behandelaar zorgen voor misverstanden en schade opleveren.

Lees verder
Zorginformatiebouwstenen
21 augustus 2020
Zorginformatiebouwstenen

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners allemaal dezelfde zorginformatie vastleggen, zijn in het programma Registratie aan de bron zorginformatiebouwstenen ontwikkeld.

Lees verder
Informatieberaad
20 augustus 2020
Informatieberaad

Sinds 2014 komen zorgverleners en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met regelmatig bij elkaar in Informatieberaad Zorg. Dit Informatieberaad werkt aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Zodat bijvoorbeeld zorggegevens beter uitgewisseld kunnen worden. Of patiënten ook vanuit huis kunnen communiceren over zorg. Uiteraard neemt ook het KNGF deel aan het Informatieberaad

Lees verder