kngf---selectie---lr--005--mcklin-fotografie---kopie.jpg
28 augustus 2020

Zorginformatiestandaarden

Als computers in de zorg goed met elkaar samenwerken, verlopen processen efficiënter, worden doublures voorkomen en minder fouten gemaakt.

Hergebruik van ingevoerde gegevens bespaart tijd en voorkomt frustraties. Bovendien is de authenticiteit van gegevens geborgd. Standaarden voor de overdracht van zorginhoudelijke gegevens noemen we informatiestandaarden. Deze worden door koepels van zorgverleners voorbereid en samen met Nictiz ontwikkeld en beheerd. Als een informatiestandaard voldoet aan de criteria van het  Zorginstituut Nederland kan hij worden opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. 

Uitwisselingsstandaard huisarts-fysiotherapeut

Zorginstituut Nederland heeft de door Nictiz ontwikkelde Informatiestandaard huisarts-fysiotherapeut opgenomen in het Kwaliteitsregister. Met deze informatiestandaard worden zorginhoudelijke gegevens efficiënt uitgewisseld tussen huisarts en fysiotherapeut en kunnen eerder vastgelegde gegevens worden hergebruikt. Voor huisartsen en fysiotherapeuten betekent dit minder administratie. Bovendien is de uitwisseling van gegevens patiëntvriendelijker; de patiënt hoeft niet bij elke zorgverlener opnieuw zijn verhaal te doen.