kngf---selectie---lr--012--mcklin-fotografie.jpg
26 augustus 2020

(Patiënten)communicatie: helder en eenduidig

Bij uitwisseling van medische informatie kan onvoldoende nauwkeurig taalgebruik zowel patiënt als behandelaar zorgen voor misverstanden en schade opleveren.

Dat geldt voor communicatie tussen (para)medici en patiënten maar ook voor communicatie tussen (para)medici onderling. SNOMED CT is hét internationaal medisch terminologiestelsel om ervoor te zorgen dat zorginformatiesystemen dezelfde (technische) taal spreken. In de patiëntenzorg worden de termen uit SNOMED gebruikt om klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnoses, resultaten en besluitvorming eenduidig vast te leggen. Gegevens die met SNOMED zijn vastgelegd, zijn uitermate geschikt voor overdracht en hergebruik. SNOMED is in beheer van SNOMED International. In Nederland is Nictiz het National Release Center van SNOMED. In het programma ‘Vertalen SNOMED’ vertalen we de Engelse medische termen uit SNOMED naar het Nederlands. Inmiddels zijn circa 190.000 termen in het Nederlands beschikbaar.