kngf---selectie---lr--043--mcklin-fotografie.jpg
30 september 2020

KNGF-bestuur onderschrijft visie, missie en doelstellingen Informatieberaad

De missie, visie en doelstellingen van het Informatieberaad richten zich op de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt.

Eén van de beoogde doelstellingen is de vermindering van de registratielast doordat alleen datgene vastgelegd moet worden wat nodig is voor het leveren van goede zorg. Daarmee sluiten visie, missie en doelstellingen van het Informatieberaad goed aan bij de doelstellingen uit het Masterplan Kwaliteit in Beweging, waarin we naast transparantie, borging en voortdurende verbetering van kwaliteit, lastenverlichting willen bereiken door slimme toepassing van ICT. Het KNGF is lid van de Kerngroep die de agenda van het Informatieberaad voorbereidt.

Informatieberaad wil kwaliteit informatie verbeteren

De visie, missie en doelstellingen van het Informatieberaad beoogt de kwaliteit van de informatie te verbeteren door gegevens eenmalig aan de bron vast te leggen, en meervoudig te hergebruiken door het toepassen van standaarden. Concreet zou dit voor zorgverleners een aanmerkelijke lastenverlichting betekenen doordat bijvoorbeeld NAW-gegevens en medicatie van een patiënt direct vanuit het dossier van de huisarts in het dossier gezet worden. Dit en nog een aantal effecten is het gevolg van een aanpak om de overdracht van gegevens (interoperabiliteit) tussen het EPD van de huisarts en fysiotherapeut te verbeteren.