FysioPraxis

18 december 2020
FysioPraxis december 2020 -januari 2021

De klinische ervaringen van de afdeling Fysiotherapie van het Amsterdam UMC met de aanbevelingen van het KNGF voor de behandeling van patiënten in het ziekenhuis met een ernstig verloop van COVID-19, Deep Brain Stimulation voor verlichting van klachten bij patiënten met Parkinson en hoe is het de vijf studenten fysiotherapie uit 2014? Daarnaast aandacht voor de multidisciplinaire consultkaart knieartrose, achilles tendinopathie en andere multidisciplinaire richtlijnen met uitleg over de rol van de fysiotherapeut.

Lees verder
20 november 2020
FysioPraxis november 2020

In deze uitgave: gezamenlijke spreekuren van de physician assistant met fysiotherapeuten, expliciet en impliciet motorisch leren voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een chronische neurologische aandoening en de ervaringen van Rob Jongerius die als fysiotherapeut werkt in Australië met als aandachtsgebieden revalidatie van patiënten na een trauma, ziekte, pijnklachten en beperkingen.

Lees verder
23 oktober 2020
FysioPraxis oktober 2020

Drie fysiotherapeuten delen hun ervaring over de impact van COVID-19 op hun werk, een onderzoek naar liesblessures bij voetballers, wetenschappelijke achtergrond en praktische toepasbaarheid van meetinstrumenten en modellen voor RTS-besluitvorming na inversietrauma van de enkel en fysiotherapeut April Gamble vertelt over het wonen en werken in de regio Koerdistan.

Lees verder
25 september 2020
FysioPraxis september 2020

In deze uitgave: bewegen na beroerte, preventie hamstringblessures in het amateurvoetbal, wetenschappelijke achtergronden en uitleg van de oefenvorm ‘Copenhagen adduction bij adductor-gerelateerde liesklachten’ en de toepassing van foamrolling. Daarnaast fysiotherapie en kinderfysiotherapie bij spierziekten, de ontwikkeling van een nieuw cao voor fysiotherapie en deel twee van de Collectie apparaten van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie.

Lees verder
24 juli 2020
FysioPraxis juli - augustus 2020

De nieuwe KNGF-Richtlijn COPD voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten is verschenen. Naast de ontwikkeling van en de belangrijkste vernieuwingen in deze richtlijn, staan we in dit themanummer stil bij de indeling volgens patiëntprofielen voor fysiotherapie op maat, de inzet van CPET en e-health-toepassingen voor de verbetering van het zelfmanagement en de gezondheid van mensen met COPD.

Lees verder
19 juni 2020
FysioPraxis juni 2020

Inzet van 3D-technologie om studenten en fysiotherapeuten inzicht te geven in de complexe relaties tussen anatomische structuren, onderzoek naar vragenlijsten over bewegingsangst, coping, self-efficacy en catastroferen bij mensen met musculoskeletale pijn, postoperatieve behandeling van jonge mensen met een totale heupprothese (THP) vanwege secundaire coxartrose, definiëren en meetbaar maken van body-relatedness bij mensen met een somatisch-symptoomstoornis, het effect van fysieke training bij patiënten met kanker en pijngebonden angst bij patiënten met acute lage rugpijn. Daarnaast aandacht voor de ontwikkeling van de KNGF-Richtlijn Lage Rugpijn en fysiotherapie bij BPPD.

Lees verder
22 mei 2020
FysioPraxis mei 2020

Werken als fysiotherapeut in tijd van Corona: in deze FysioPraxis delen collega’s uit het ziekenhuis en de eerste lijn hun ervaringen en expertise, met uitleg over verandering van taken, het gebruik van e-health en de aanbevelingen voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19 in de ziekenhuisfase. Daarnaast aandacht voor gebruik van screeningtools om mechanismes achter neuropatische pijn beter te leren begrijpen, het blended programma e-Exercise voor patiënten met aspecifieke lage rugpijn en de noodzaak voor Nederlandse normwaarden voor de grofmotorische ontwikkeling van zuigelingen en kinderen.

Lees verder
24 april 2020
FysioPraxis april 2020

In de uitgave onder andere: een casus over Post Intensive Care Syndroom (PICS) met de aanpak vanuit het REACH-project, de onderliggende mechanismen die chronische musculoskeletale pijn (MSP) veroorzaken of in stand houden, revalidatie met Racerunning bij MS, nieuwe inzichten over het evidence-based fysiotherapeutisch handelen binnen de multidisciplinaire hartrevalidatie en wat zijn de verschijningsvormen en oorzaken van muziekblessures en welke rol heeft de fysiotherapeut bij de behandeling van deze klachten?

Lees verder
24 maart 2020
FysioPraxis maart 2020

In dit themanummer vind je volop voorbeelden van ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). JZOJP heeft als doel de zorg dichter bij de mensen te brengen, onnodig dure zorg te voorkomen en te vervangen door andere vormen. Hartpatiënten in Twente hoeven bijvoorbeeld niet langer naar het ziekenhuis voor een revalidatietraject, maar kunnen dit volgen in een fysiotherapiepraktijk dicht bij hun huis. Het bewegingsprogramma OnTrack— voor patiënten die chemotherapie voor borstkanker ondergaan — kan duurdere zorg voorkomen. De ESCAPE-studie gaat om het vervangen van zorg. Uit deze studie blijkt dat een operatie voor mensen vanaf 45 jaar met een degeneratieve, niet-obstructieve meniscusscheur niet méér effectief is dan een geprotocolleerd oefenprogramma.

Lees verder
21 februari 2020
FysioPraxis februari 2020

Professor Andrea Evers over placebo en nocebo, spiegeltherapie bij fantoompijn, botverankerde protheses, het meten van de loopvaardigheid door de interactive Walkway. Daarnaast een pleidooi voor toepassing evolutionair model en Theo over zijn ervaring met fysiotherapie voor en na zijn schouderoperatie.

Lees verder