FysioPraxis

FysioPraxis mei 2022
18 mei 2022
FysioPraxis mei 2022

In deze uitgave: de toepassing van muziek binnen de fysiotherapie, vroegtijdige identificatie en een geïntegreerde fysieke en psychologische benadering van patiënten met SOLK, KNGF-standpunt Fysiotherapie bij patiënten met pijn en een samenvatting van een Cochranereview over interventies voor preventie van valincidenten na een CVA. Daarnaast bijdragen van de NFP: psychosomatische fysiotherapie bij chronische ziekten, NVFK: rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren, NVMT: validiteit en betrouwbaarheid van palpatie bij het SI-gewricht, NVOF: TMD, bruxisme en de pandemie, NVZF: traumarevalidatie en NVFVG: gezond ouder worden.

Lees verder
FysioPraxis april 2022 - thema ondernemerschap
21 april 2022
FysioPraxis april 2022 - thema ondernemerschap

Hoe zet je als fysiotherapeut jezelf en je bedrijf neer in een zorgmarkt vol concurrentie? Wat is de MOVE-IT toolkit en hoe helpt het bij positionering van je praktijk in de wijk? Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren van productfinanciering? Hoe ontwikkel je een app van idee naar meetinstrument? En wat zijn de ervaringen in en adviezen voor ondernemerschap in de fysiotherapie? In deze uitgave geven ondernemers, directeuren, lectoren, hoogleraren en onderzoekers antwoord op deze vragen.

Lees verder
FysioPraxis maart 2022
16 maart 2022
FysioPraxis maart 2022

In deze uitgave van FysioPraxis onder andere een casuïstiek over samen beslissen met de gesprekshulp gescheurde meniscus, de rol van fysiotherapie bij patiënten met het syndroom van Korsakov, een casuïstiek over (sport)psychologische interventie na een voorste kruisband reconstructie, concrete aanbevelingen voor fysiotherapie bij mensen met het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS), hoe pas je veilig Dry needling toe en wat betekent het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ voor jou?

Lees verder
02 februari 2022
FysioPraxis februari

In de eerste uitgave van dit jaar vind je artikelen over onderzoek naar de klinische relevantie van vragenlijsten bij letsel van de bovenste extremiteit, pijneducatie en transdisciplinaire behandelingen, meer aandacht voor zingeving en de relatie met fysiotherapeutische behandeldoelen door gebruik van de Patient Dignity Question, boekbespreking Functioneel Ademen, Gesina over haar ervaring met fysiotherapie na een ernstig auto-ongeluk en de eerste editie van de wisselcolumn. Daarnaast uitleg over het Beroepsprofiel Fysiotherapeut, persoonsgerichte zorg voor personen met Claudicatio Intermittens en een interview met olympisch medaillewinnaar en fysiotherapeut Kimberly Bos.

Lees verder
20 december 2019
FysioPraxis december 2019 -januari 2020

Hoogcomplexe revalidatiezorg bij Basalt, onderzoek voor ontwikkeling klinische richtlijn voor veilige en effectieve fysiotherapie op de ic, ervaringen en werking activiteitenmeters, en het verloop van de knieflexie en -extensie in de eerste acht weken na plaatsing van een TKP en herstel in knie-ROM onderzocht. Daarnaast aandacht voor de nieuwe beroepscode en het Nightingale onderzoek.

Lees verder
22 november 2019
FysioPraxis november 2019

Bij patiënten met chronische lage rugpijn (LRP) kijken we meer naar psychosociale factoren dan naar de rug zelf. Paul van der Meer betoogt waarom de rug ook aandacht verdient. Kennis over fysiotherapeutische interventie in de eerste drie maanden na een beroerte is belangrijk, omdat in deze periode mogelijk veel winst op het gebied van loopvaardigheid te behalen valt. De effectiviteit van taakgeoriënteerde circuitgroepstraining (CGT) bij het verbeteren van het lopen in de vroege revalidatiefase is onderzocht. Daarnaast ook aandacht voor de relatie tussen valangst, fysieke capaciteit en de mate van bewegen bij thuiswonende senioren ouder dan 65 jaar met één of meer chronische aandoeningen. In de rubriek ‘Patiënt in beeld’ het verhaal van Geert, die een hartrevalidatietraject volgt. Hij moet binnenkort een galblaasoperatie ondergaan, en traint om fitter de operatie in te gaan, én om zijn werk goed te kunnen doen. “Het is mij duidelijk geworden dat bewegen essentieel is voor mijn gezondheid en functioneren!”

Lees verder
18 oktober 2019
FysioPraxis oktober 2019

In deze uitgave onder andere: een fotoreportage van UMC Utrecht in Beweging, het structureren van het klinisch redeneerproces van fysiotherapeuten bij het opstellen van een oefenprogramma voor een patiënt met een indexziekte én comorbiditeit, de impact van de medische behandeling voor de arm- en schouderfunctie bij borstkanker, onderzoek over de verschillende aspecten van bruxisme en een ethisch vraagstuk over de ‘waarheid’ delen met de advocaat, of geheimhouding betrachten om zo het vertrouwen van cliënte niet te beschamen? In het hart van FysioPraxis vind je het katern over de Dag van de Fysiotherapeut.

Lees verder
20 september 2019
FysioPraxis september 2019

Een pleidooi om zelfmanagement vanuit een complex biologisch perspectief te bekijken, een reactie met adviezen op een artikel over prikletsel door dry needling, twee intramuraal werkende fysiotherapeuten vertellen als ‘knowledge brokers’ welke zorgvernieuwing zij samen met hun teams gerealiseerd hebben en Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht, vertelt hoe je de beschikbare kennis nu daadwerkelijk in het in het handelen krijgt van zorgprofessionals. Daarnaast ook een samenvatting van de lectorale rede van Martin van der Esch en een interview met KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.

Lees verder
21 juni 2019
FysioPraxis juni - juli 2019

Na themanummers over hand, voet en knie zetten we in dit nummer de schouder centraal. In de Schouderkliniek Twente wordt nauw samengewerkt met orthopeden en huisartsen in een pilot stepped care. De alom gewaardeerde rubriek Patiënt in beeld is dit keer ook afkomstig uit het Twentse; Jeff heeft langdurig last van schouderpijn, maar is zijn Britse humor niet kwijtgeraakt. Andere onderwerpen zijn aspecifieke en mildspecifieke schouderpijn, werk en organisatie van SchouderNetwerken Nederland en klinische schoudertesten. De casus van een kanopoloër en die van een jonge voetballer laten mooi zien dat het belangrijk is dat behandelaars en patiënt samen optrekken in de besluitvorming over de aanpak.

Lees verder
24 mei 2019
FysioPraxis mei 2019

Het klinisch beloop en modellen voor langetermijnprognose voor Cervicale radiculopathie, de ROM.app die het mogelijk maakt om bewegingsuitslagen te meten van verschillende gewrichten, Bland-Altman-plots geven een gedetailleerder beeld van de nieuwe meetmethode van die ROM.app. En de professorale redes van Philip van der Wees en Ria Nijhuis- van der Sanden.

Lees verder