FysioPraxis

FysioPraxis maart 2021
16 maart
FysioPraxis maart 2021

In deze uitgave onder andere aandacht voor Dans op Recept voor patiënten met Parkinson, NAH en chronische pijnklachten, de rol van patiëntwaarden in de fysiotherapiepraktijk met een reactie van de ethiekcommissie, de winnaar en genomineerden van de NVZF-subsidie over hun onderzoeks- of innovatieproject op het gebied van ziekenhuisfysiotherapie, een casus over sportgerelateerde spierkramp en de lectorale rede van Lennard Voogt over complexe pijn.

Ga naar de detail pagina
FysioPraxis februari 2021 - thema Bekkenfysiotherapie
22 januari
FysioPraxis februari 2021 - thema Bekkenfysiotherapie

Naast de geschiedenis en ontwikkeling van het vak bekkenfysiotherapie, komen ook het postpartum consult, bekkenbodemklachten bij zowel mannen als vrouwen en de samenwerking bij lagerug-en bekkenklachten aan bod in dit themanummer.

Ga naar de detail pagina
20 december
FysioPraxis december 2019 -januari 2020

Hoogcomplexe revalidatiezorg bij Basalt, onderzoek voor ontwikkeling klinische richtlijn voor veilige en effectieve fysiotherapie op de ic, ervaringen en werking activiteitenmeters, en het verloop van de knieflexie en -extensie in de eerste acht weken na plaatsing van een TKP en herstel in knie-ROM onderzocht. Daarnaast aandacht voor de nieuwe beroepscode en het Nightingale onderzoek.

Ga naar de detail pagina
22 november
FysioPraxis november 2019

Bij patiënten met chronische lage rugpijn (LRP) kijken we meer naar psychosociale factoren dan naar de rug zelf. Paul van der Meer betoogt waarom de rug ook aandacht verdient. Kennis over fysiotherapeutische interventie in de eerste drie maanden na een beroerte is belangrijk, omdat in deze periode mogelijk veel winst op het gebied van loopvaardigheid te behalen valt. De effectiviteit van taakgeoriënteerde circuitgroepstraining (CGT) bij het verbeteren van het lopen in de vroege revalidatiefase is onderzocht. Daarnaast ook aandacht voor de relatie tussen valangst, fysieke capaciteit en de mate van bewegen bij thuiswonende senioren ouder dan 65 jaar met één of meer chronische aandoeningen. In de rubriek ‘Patiënt in beeld’ het verhaal van Geert, die een hartrevalidatietraject volgt. Hij moet binnenkort een galblaasoperatie ondergaan, en traint om fitter de operatie in te gaan, én om zijn werk goed te kunnen doen. “Het is mij duidelijk geworden dat bewegen essentieel is voor mijn gezondheid en functioneren!”

Ga naar de detail pagina
18 oktober
FysioPraxis oktober 2019

In deze uitgave onder andere: een fotoreportage van UMC Utrecht in Beweging, het structureren van het klinisch redeneerproces van fysiotherapeuten bij het opstellen van een oefenprogramma voor een patiënt met een indexziekte én comorbiditeit, de impact van de medische behandeling voor de arm- en schouderfunctie bij borstkanker, onderzoek over de verschillende aspecten van bruxisme en een ethisch vraagstuk over de ‘waarheid’ delen met de advocaat, of geheimhouding betrachten om zo het vertrouwen van cliënte niet te beschamen? In het hart van FysioPraxis vind je het katern over de Dag van de Fysiotherapeut.

Ga naar de detail pagina
20 september
FysioPraxis september 2019

Een pleidooi om zelfmanagement vanuit een complex biologisch perspectief te bekijken, een reactie met adviezen op een artikel over prikletsel door dry needling, twee intramuraal werkende fysiotherapeuten vertellen als ‘knowledge brokers’ welke zorgvernieuwing zij samen met hun teams gerealiseerd hebben en Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht, vertelt hoe je de beschikbare kennis nu daadwerkelijk in het in het handelen krijgt van zorgprofessionals. Daarnaast ook een samenvatting van de lectorale rede van Martin van der Esch en een interview met KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.

Ga naar de detail pagina
21 juni
FysioPraxis juni - juli 2019

Na themanummers over hand, voet en knie zetten we in dit nummer de schouder centraal. In de Schouderkliniek Twente wordt nauw samengewerkt met orthopeden en huisartsen in een pilot stepped care. De alom gewaardeerde rubriek Patiënt in beeld is dit keer ook afkomstig uit het Twentse; Jeff heeft langdurig last van schouderpijn, maar is zijn Britse humor niet kwijtgeraakt. Andere onderwerpen zijn aspecifieke en mildspecifieke schouderpijn, werk en organisatie van SchouderNetwerken Nederland en klinische schoudertesten. De casus van een kanopoloër en die van een jonge voetballer laten mooi zien dat het belangrijk is dat behandelaars en patiënt samen optrekken in de besluitvorming over de aanpak.

Ga naar de detail pagina
24 mei
FysioPraxis mei 2019

Het klinisch beloop en modellen voor langetermijnprognose voor Cervicale radiculopathie, de ROM.app die het mogelijk maakt om bewegingsuitslagen te meten van verschillende gewrichten, Bland-Altman-plots geven een gedetailleerder beeld van de nieuwe meetmethode van die ROM.app. En de professorale redes van Philip van der Wees en Ria Nijhuis- van der Sanden.

Ga naar de detail pagina
19 april
FysioPraxis april 2019

Dit themanummer toont aan dat orofaciale fysiotherapie een belangrijke en indrukwekkende discipline is. Tandarts-gnatholoog prof. dr. Frank Lobbezoo vertelt over de samenwerking met de orofaciaal fysiotherapeut, net als KNO-arts Hubert Faber in de bijdrage van de NVOF (Specialistenkatern). De rol van de orofaciaal fysiotherapeut wordt verder uitgelicht in artikelen over hoofdpijn en temporomandibulaire disfunctie, reconstructieve chirurgie bij aangezichtsverlamming, duizeligheidsklachten, de fysiologie van het kauwen, de alloplastische TMG-prothese, en de relatie tussen psychosociale factoren en problemen in het hoofd-halsgebied. Dat de NVOF een belangrijke aanjager van dit alles is geweest, blijkt uit haar geschiedenis.

Ga naar de detail pagina
22 maart
FysioPraxis maart 2019

In deze uitgave: multidisciplinair revalidatiecentrum Heliomare met innovatieve behandelingen, interview met hoogleraar biomechanica Jaap van Dieën, die fysiotherapeuten aanspoort wetenschappelijke principes en meetinstrumenten mee te nemen in de klinische praktijk, Corelien Kloek deed promotieonderzoek naar blended interventies bij patiënten met knie- en heupartrose en het promotieonderzoek van Alessandro Chiarotto over de update van de Core Outcome Set (COS) voor lage rugpijn.

Ga naar de detail pagina