24 maart 2020

FysioPraxis maart 2020

In dit themanummer vind je volop voorbeelden van ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). JZOJP heeft als doel de zorg dichter bij de mensen te brengen, onnodig dure zorg te voorkomen en te vervangen door andere vormen. Hartpatiënten in Twente hoeven bijvoorbeeld niet langer naar het ziekenhuis voor een revalidatietraject, maar kunnen dit volgen in een fysiotherapiepraktijk dicht bij hun huis. Het bewegingsprogramma OnTrack— voor patiënten die chemotherapie voor borstkanker ondergaan — kan duurdere zorg voorkomen. De ESCAPE-studie gaat om het vervangen van zorg. Uit deze studie blijkt dat een operatie voor mensen vanaf 45 jaar met een degeneratieve, niet-obstructieve meniscusscheur niet méér effectief is dan een geprotocolleerd oefenprogramma.

Lees FysioPraxis online (alleen voor leden)

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.